Woensdag 16 maart PvdA-café over ‘Zorg in de buurt’

Nederland zit midden in één van de grootste transities in het sociale domein sinds de afgelopen 20 jaar. Het uitgangspunt daarbij is dat de zorg dichtbij huis georganiseerd wordt met de focus op participatie van de burger, gebruikmakend van de sociale netwerken in de omgeving.

Het is de bedoeling dat iedereen straks dicht bij huis, in de eigen wijk of buurt, de zorg kan vinden die hij of zij nodig heeft. Op die manier wordt investeren in preventie lonend. Hoe staat het nu met al die doorgevoerde veranderingen? Wat ervaart u als burger van Amersfoort daarbij? Wat gaat goed, wat kan beter? Wat zijn uw ideeën daarover? Over die vragen organiseert de Partij van de Arbeid op woensdagavond 16 maart een ‘PvdA-café’. Iedereen die belangstelling heeft in dit onderwerp is van harte welkom in Grand Café Halewijn aan de Hof 14. De avond begint om 20:00 uur en is omstreeks 22:00 uur afgelopen, de toegang is gratis.

Het doel van de avond is ‘nadenken en meepraten’. De bijeenkomst begint met korte inleidingen van deskundigen, waaronder leden van de Tweede Kamer en beroepskrachten van Amersfoortse zorgorganisaties. Daarna wordt in groepen aan ‘zorgtafels’ met de deelnemers gesproken over deze belangrijke onderwerpen. De avond wordt afgesloten met een slotgesprek, waarin onze bevindingen en conclusies kunnen worden besproken en meegenomen naar de Amersfoortse politiek.

Voor aanmelden en informatie over het PvdA-café ‘Zorg in de buurt’ kunt u terecht bij bert.veenstra@outlook.com

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , ,

Comments are closed.