Wat is voor jou een lichtpuntje?

Dinsdag 19 september 2017 staan er 2 onderwerpen op de politieke agenda die ons na aan het hart liggen.

  1. Inventarisatie bestedingsdoelen voor de participatie van kinderen in armoede
  2. Verkenning naar effectieve ondersteuning bij de sociale participatie van minima

In de vertaling: Het eerste gaat over het verdelen van het extra geld voor de kinderen in armoede (de Klijnsma gelden). Het tweede gaat over het in de maatschappij laten meedraaien van mensen die minder te besteden hebben.

Waarom vinden we dit zo belangrijk?

Voor de PvdA is het kunnen meedoen in de samenleving voor iedereen een sociaal grondrecht. Dat begint bij de kinderen: Wat ons betreft mag geen kind opgroeien in armoede. https://www.pvda.nl/acties/ieder-kind-doet-mee/

Wij kunnen wel van alles bedenken……maar…….

Wat is voor jou een lichtpuntje?

Stel: jij en je kinderen hebben al een tijd lang minder te besteden. Wat is voor kinderen belangrijk om mee te doen? Wat zou jij zelf nodig hebben om verder te kunnen komen, om het weer te redden?

Wat vind jij?

Ben je ook geïnteresseerd in dit onderwerp? De vergaderingen van de gemeenteraad op dinsdagavond zijn openbaar. Je bent van harte welkom!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , ,

Comments are closed.