Vragen over parkeerplekken in groenzone bij Leerhotel aan Daam Fockemalaan

De gemeente overweegt om in de groenstrook aan de Daam Fockemalaan parkeerplaatsen aan te leggen voor het Leerhotel. Deze ontwikkeling baart de VVD en PvdA zorgen. Ook al zijn de partijen enthousiast over het Leerhotel, zij vragen zich af waarom er zoveel extra parkeerplaatsen komen die ten koste gaan van de natuur en de beeldkwaliteit in het beschermd Stadsgezicht.
De PvdA en VVD willen het goed functioneren van het Leerhotel van harte ondersteunen. Het blijkt een goede leerwerkplek te zijn voor de jongeren in opleiding. Maar bij de exploitatie en bedrijfsvoering van het Leerhotel dient ook rekening gehouden te worden met de bijzondere locatie en omgeving. Een Rijksmonument gelegen in het Beschermd Stadsgebied Berg. De aanleg van parkeerplaatsen buiten het eigen terrein dient wel overwogen te gebeuren en de eventuele P-plekken dienen passend te zijn aan de bijzondere omgeving. Bovendien beschikt het Leerhotel al over een groot aantal parkeerplekken.

Raadsleden Ramon Smits Alvarez (PvdA) en Henk-Jan Barske (VVD) hebben de wethouder Stedelijk Beheer en Onderwijs gevraagd om geen verdere actie te ondernemen, totdat de raad de ontwikkelingen in de Ronde hebben kunnen bespreken. Zij vragen zich af tegen welke beperkingen het Leerhotel nu aanloopt om succesvol te kunnen opereren. “Overal in de stad is de gemeente voor andere instellingen erg strikt in het toestaan van extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Hier worden voor een ‘kleine’ vergoeding tientallen parkeerplaatsen aangelegd in een groenstrook. Dat is op zijn minst opvallend te noemen.”, aldus Barske.

Smits Alvarez bevestigt dit, “Voor de PvdA is het belangrijk dat het leerhotel goed kan functioneren met haar vele leerwerkplekken. Maar het hotel moet wel goed rekening met de kwetsbare omgeving.” Samen hebben de raadsleden in een motie gevraagd geen vergunning af te geven om de parkeerplaatsen in de groenstrook langs de Daam Fockemalaan te realiseren zonder de Raad geconsulteerd te hebben.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags:

Comments are closed.