Voorlichting voor jongeren: De week van de wethouder

Bert LubbingeBert Lubbinge doet wekelijks verslag van zijn ervaringen als wethouder in Amersfoort. Deze week over WELZIN, verslaving en over zijn kleinkinderen.

Een nieuwe naam, een nieuw geluid. De Stichting Welzijn Amersfoort maakte 13 mei de nieuwe naam bekend voor de instelling: WELZIN. Daar werden al veel grappen over gemaakt, maar feit is, dat WELZIN een belangrijke instelling is, zeker ook voor onze ambities met de ontmoetingscentra en de STIPs. Doel en werkwijze van WELZIN sluiten goed aan op wat de PvdA in Amersfoort voorstaat met wijkgericht werken, ontmoeting en zorg dicht bij de inwoners.

PvdA tuktukDinsdag kwam het College van Gedeputeerde Staten op bezoek in Amersfoort. Per TukTuk (jammer genoeg niet de rode PvdA-TukTuk) zijn we op bezoek geweest bij het jeugdzorgproject in het Soesterkwartier en andere plekken. Op woensdag eens een geheel andere dag: ik heb de hele dag op mijn kleinkinderen gepast. Als je tussendoor je mail in de gaten houdt en Amersfoortse telefoontjes krijgt is dat echt multi-tasken!

Donderdag heb ik gesproken met Kwintes over de verslavingszorg en maatschappelijke opvang in onze regio. De druk op deze voorzieningen neemt almaar toe. Met woningbouwcorporaties moet echt gesproken worden over meer huisvestingsmogelijkheden om de doorstroming te verbeteren.

voorlichting

Donderdagavond was ik uitgenodigd bij een project van WELZIN en Victas. Een groep jongeren is de afgelopen weken in een peer-to-peer training opgeleid om leeftijdgenoten voor te lichten over alcohol, drugs en goksverslaving. Niet alleen heb ik een hele leuke avond gehad, maar ik was ook zeer onder de indruk van de presentaties van de vier groepen. Hiermee willen zij de komende periode in maatschappelijke centra en scholen aan de slag om anderen de risico’s te vertellen en te laten beleven.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.