Verkoop snippergroen aan buurtbewoners voor symbolisch bedrag

Op veel plekken in de stad liggen openbare groenstroken. De gemeente maakt onderscheid tussen structureel groen en snippergroen. Snippergroen bestaat uit stukjes openbaar groen die door hun ligging, omvang, functie en inrichting niet wezenlijk zijn voor de groenstructuur in een wijk. Vanuit beheeroogpunt zijn kleine stukken openbaar groen voor de gemeente zelfs niet wenselijk. De PvdA pleit daarom voor een eigendomsoverdracht aan particulieren die zorgdragen voor dit groen.

In veel gevallen is snippergroen al zonder toestemming in privégebruik genomen. Het college heeft daarom in 2009 besloten op een striktere handhaving, om het verlies van gemeentelijk eigendom te voorkomen. Zonder handhaving vervalt namelijk na verloop van tijd (in principe na 20 jaar) het eigendom van gemeentegrond automatisch aan degene die de grond illegaal in gebruik heeft genomen. Bezuinigingen op personeel hebben ertoe geleid dat de gemeente de handhaving uiteindelijk niet heeft geïntensiveerd. Ook heeft het college destijds niet besloten om alle snippergroen systematisch aan bewoners voor verkoop aan te bieden.

De PvdA-fractie is van mening dat het zinvol is om snippergroen te verkopen aan particulieren. PvdA raadslid Ramón Smits Alvarez: “Het snippergroen dat niet in gebruik is genomen kan zo goedkoper en beter worden onderhouden. Voor groenstroken die wel (illegaal) in gebruik zijn genomen ontstaat duidelijkheid over de status.” Het snippergroen zou, volgens het raadslid, voor een symbolisch bedrag aan particulieren verkocht moeten worden. De PvdA ziet met dit initiatiefvoorstel voordelen voor alle partijen: particulieren vergroten hun grondbezit en kunnen uitstekend zelf zorgdragen voor het groen, en er wordt een eind gemaakt aan de huidige gedoogsituatie.

Smits Alvarez wil een gefaseerde uitvoering van zijn voorstel, en vanwege de verjaring beginnen met Amersfoort Noord.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags:

Comments are closed.