Tweede Kamerleden bezoeken Kruiskamp

Op vrijdag 2 maart bezoeken de PvdA Kamerleden Ahmed Marcouch en Jacques Monasch van 11.00 tot 14.00 uur de Kruiskamp in Amersfoort.
Daar gaan ze o.a. in gesprek met de winkeliersvereniging, veiligheidsambassadeurs en de wijkagent. Over het ondernemersklimaat en de veiligheid in Kruiskamp. Verder geven oude en nieuwe wijkbewoners een rondleiding door de wijk en vindt er tot slot in de basisschool Vlindervallei een informeel gesprek plaats met wijkbewoners, waar ook CDA -wethouder Boeve aanwezig zal zijn. Wat zijn de ervaringen met de wijkaanpak en wensen voor de toekomst? Laat u horen.

Iedereen is van harte welkom om bij de wandeling en de bijeenkomst op de Vlindervallei aanwezig te zijn.
PvdA wil blijven investeren in Kruiskamp

De PvdA hecht veel waarde aan de aanpak van Krachtwijken zoals de Kruiskamp. Wijken die voorheen werden gedomineerd door sociale problemen, een mindere kwaliteit aan woningen en openbare ruimte en overlast, zijn de afgelopen jaren opgeknapt en verbeterd. De mensen in de wijken zijn daarover vaak te spreken, maar we zijn er nog lang niet. Het vergt jarenlange inzet om wijken blijvend te verbeteren. Dat was ook de afspraak, maar het huidige kabinet houdt er vroegtijdig mee op. Daarom vindt de PvdA het zo belangrijk dat de wijkaanpak wordt voortgezet: door blijvend te investeren in de toekomst van wijken kunnen we ervoor zorgen dat deze verbeteringen ook blijvend zijn. De PvdA wil op vrijdag 2 maart graag horen wat de bewoners van de Kruiskamp er zelf van vinden.
Kruiskamp in Amersfoort is afgelopen jaren door de wijkaanpak opgeknapt, bewoners hebben initiatieven opgezet en nieuwe ondernemers zijn bedrijven gestart. De PvdA wil de mensen die in krachtwijken wonen een hart onder de riem steken en van hen horen hoe ze tegen de wijkaanpak aankijken. Daarom bezoeken de Kamerleden Ahmed Marcouch en Jacques Monasch op 2 maart de Kruiskamp. De verhalen die ze te horen krijgen nemen ze mee naar de Tweede Kamer, waar op 6 maart over de wijkaanpak wordt gedebatteerd. Het bezoek aan Kruiskamp is de start van een reeks bezoeken aan zes wijken in het land.
Ahmed Marcouch: “Het kabinet kan haar handen niet van deze wijken aftrekken. Net nu het tij aan het keren is, kiest het kabinet ervoor om weg te lopen. Dat kan echt niet. Het is kwart over twaalf. We moeten het goede werk voortzetten. De veiligheid vergroten, door te blijven investeren in wijken en de mensen. Dat gaat niet zonder wijkaanpak, daarvoor zitten de problemen te diep.”

Jacques Monasch: “Wij pleiten voor een Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds. Gelukkig lijkt het CDA ons daarin te steunen. Daarmee kunnen we investeringen in wijken stimuleren. We willen ook meer de bewoners centraal stellen. Teveel professionals, teveel regels verhinderen de eigen kracht van wijken”
Ook de Amersfoortse PvdA-fractievoorzitter Rob van Muilekom is erg enthousiast te zien hoe de Kruiskamp zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, over de investeringen in de openbare ruimte en de woningen en welke initiatieven er gestart zijn. Hij ziet daarom graag een voortzetting van de wijkaanpak om de kracht en initiatieven in de wijk ook de komende jaren de ruimte te geven.

Vrijdag 2 maart – Amersfoort – Kruiskamp
Op vrijdag 2 maart bezoeken de PvdA Kamerleden Ahmed Marcouch en Jacques Monasch van 11.00 tot 14.00 uur de Kruiskamp in Amersfoort.
Iedereen is van harte welkom om bij de wandeling en de bijeenkomst op de Vlindervallei aanwezig te zijn.
11.00 uur Café Tippel Inn
11.40 uur Rondwandeling door Kruiskamp vanaf Tippel Inn
12.50 uur ABC basisschool De Vlindervallei

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.