Wonen

Wat willen we?
Iedereen wil  wonen in een veilige, leefbare omgeving: daar knokt de PvdA al voor sinds haar oprichting. Ook de sociale samenhang in buurten, wijken of dorpen is van groot belang. En dat gaat niet zonder goede voorzieningen waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, winkelen, wandelen of spelen.

We zien vooral problemen bij starters die geen betaalbare woning kunnen vinden en bij senioren die woningen nodig hebben waar je ook in kunt blijven als je slecht ter been wordt. Daarom wil de PvdA speciale aandacht voor deze groepen bij het bouwen van nieuwe huizen. Er moeten meer sociale huurwoningen vrij komen voor mensen op de wachtlijst. De corporaties moeten zich dan ook meer toeleggen op sociale woningbouw.

De PvdA wil:

  • dat het woningaanbod aansluit op de behoefte van verschillende groepen, bijvoorbeeld met betrekking tot sociale woningbouw;
  • het mogelijk maken voor lokale coöperatieven om sociale huurwoningen, starterswoningen en seniorenwoningen te bouwen, bijvoorbeeld door collectief opdrachtgeverschap, in het bijzonder in Vathorst;
  • startersleningen op langere termijn behouden;
  • speciale aandacht voor de combinatie van wonen en werken in de wijken en dorpen;
  • genoeg woningen waarin senioren ook kunnen blijven wonen als zij meer zorg nodig hebben;
  • zorgen voor genoeg, betaalbare studentenkamers

Werkgrowonenep Wonen
In oktober 2014 is de werkgroep Wonen van start gegaan. In de werkgroep wordt onder meer de rol van corporaties besproken en het woningmarktbeleid in Amersfoort besproken bijvoorbeeld ten aanzien van huurrechten en sociale huur. Daaromheen zet de werkgroep verschillende activiteiten op en voert zij deze uit. Zo hebben de leden een conceptmotie besproken en voorzien ze de fractie van input op het gebied van wonen.

Heeft u interesse en wilt u meer weten of wilt u deelnemen aan de werkgroep Wonen? Neem dan contact op met Jan-Herman Koller.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone