Verkeer

Wat willen we?
Mobiliteit is van groot belang voor alle Amersfoorters. Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen van vervoer zijn cruciaal. De PvdA wil onder meer dat er een goede en veilige infrastructuur komt voor het autoverkeer, zodat Amersfoort goed bereikbaar is.

De PvdA wil:

  • een Amersfoorts OV-beleid opstellen samen met reizigers en een regionaal samenwerkend OV-bedrijf, onder andere over: de bereikbaarheid van zorgcentra, seniorenvoorzieningen en ziekenhuizen, betaalbaarheid van het OV, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid;
  • een nieuwe treinhalte in Liendert aan de Valleilijn en de lijn naar Apeldoorn, meer treinverbindingen met de Randstad vanaf station Vathorst en een nachttrein naar Amsterdam;
  • de binnenstad autoluw maken en sluiproutes onmogelijk maken;
  • de leefbaarheid voor omwonenden beschermen en verbeteren met innovatieve oplossingen bij de reconstructie van knooppunt Hoevelaken en de aanpassingen van de A1 en de A28;
  • de fileproblematiek in Vathorst oplossen;
  • prioriteit geven aan fietsers, scheiding van snel en langzaam verkeer, meer mogelijkheden voor fietsparkeren in het centrum en bij het station;
  • veilige verkeerszones rond scholen met een maximumsnelheid van 30 km/u, parkeerverboden,
    in- en uitstapplaatsen, veilige fietsroutes en voldoende fietsenstallingen.

Bereikbaarheid en veiligheid
Bereikbaarheid is cruciaal voor onze economie en daarmee essentieel voor economische groei en voor de bestrijding van werkloosheid. De vervoersbehoeftes van burgers veranderen steeds. Aan ons de taak om hierop in te spelen, zodat inwoners van Amersfoort op eenvoudige en veilige wijze op hun plaatsen van bestemming kunnen aankomen.

verkeerVerkeersveiligheid en duurzame vormen van mobiliteit zijn net als bereikbaarheid speerpunten. Het moet aantrekkelijk zijn/blijven om de fiets te nemen of te kiezen voor het openbaar vervoer. Dit kan onder andere door te zorgen voor voldoende parkeermogelijkheden voor fietsers.

De PvdA wil dat er een goede en veilige infrastructuur komt voor het autoverkeer. Met het aanleggen van nieuwe wegen is de PvdA terughoudend. Meer asfalt kan alleen als de noodzaak serieus is aangetoond en slimmere benutting van bestaande wegen geen optie is. Voor de westelijke ontsluiting betekent dit bijvoorbeeld dat er sprake moet zijn  van een grote verbetering van de verkeersdoorstroming.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone