Ruimtelijke ordening

Wat willen we?
Ruimtelijke Ordening gaat over het fysiek veranderen en uitbreiden van de bestaande stad. De gemeente Amersfoort heeft elf verschillende wijken en twee dorpskernen, allen met betrokken bewoners met verschillende wensen, kansen en problemen.

De PvdA vindt het van het grootste belang dat we bij projecten op dit gebied goed luisteren naar wensen en ideeën van bewoners en daar wat mee doen. Daarbij houden we omstandigheden en belangen van meerdere groepen in de gaten. Daarom houden we ook op dit gebied onze ogen open om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van wat er leeft onder de inwoners van Amersfoort. Leefbaarheid, economie en een goed voorzieningenniveau zijn van groot belang!

De PvdA wil:

  • Activiteitencentra in wijken die daar behoefte aan hebben, bestuurd en beheerd door wijkbewoners;
  • Een goed voorzieningenniveau in de verschillende wijken;
  • Verdere ontwikkeling van de stad waarbij leefbaarheid, economie en het voorzieningenniveau centraal staan.

Ruimtelijke ontwikkeling in Amersfoort
Een aantal recente projecten in Amersfoort zijn: het zwembad aan de Hogeweg, Supermarkt Vomar op het Euterpeplein, woningbouw aan de Kortenaerstraat (sloop van de professor Groenschool) en Groot Weede in Hoogland (8 woningen op grond van voormalige school Wellantcollege) Keerkring 5 (voormalige Pabo school in de Koppel). Daarnaast heeft de gemeente het programma ‘Amersfoort Vernieuwt’, daarin wordt samengewerkt met corporaties op het gebied van woningbouw in de binnenstad.

ROBelangen kunnen  verschillen. Daarom is er soms sprake van spanningen tussen groepen belanghebbenden, zoals ontwikkelaars, gemeente en bewoners of belangenorganisaties. Een voorbeeld van een belangenorganisatie is SGLA. Spanningen gaan dan vaak over parkeerruimte, groen, overlast en juridische gevolgen. Sinds de opkomende burgerparticipatie zie je regelmatig dat bewoners zich verenigen en mobiliseren tegen bepaalde plannen of aanpassingen op het terrein van Ruimtelijke Ontwikkeling. Van belang is dat we met elkaar in dialoog gaan om zo tot de meest haalbare en breed gedragen oplossing te komen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone