Economie

Wat willen we?
Grote en kleine ondernemers en bedrijven zijn belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid. Ondernemers creëren banen en zetten zich in voor het bedrijf en daarmee voor de stad. De PvdA wil belemmeringen voor ondernemers wegnemen en ze ondersteunen. Innovatie en onderwijs staan daarin centraal.

De PvdA wil:

  • dat de gemeente Amersfoort in samenwerking met werkgevers, UWV en provincie een Pact Amersfoort sluit met als doel de werkgelegenheid te bevorderen door de regio aantrekkelijk te maken en te houden als vestigingsplaats voor bedrijven;
  • de vestigingsvoorwaarden voor kleine bedrijven optimaliseren zodat er meer bedrijvigheid in woonwijken mogelijk wordt;
  • een ZZP- en MKB-vriendelijk aanbestedingsbeleid door het invoeren van een inhuurdesk bij de gemeente;
  • Bureau Zelfstandigen inzetten om andere ondernemers te steunen;
  • dat de gemeente het ontstaan van nieuwe netwerken van starters en bestaande bedrijven stimuleert.

It’s the economy
Een sterke economie begint bij een hoge arbeidsparticipatie. Helaas hebben we sinds de start van de crisis, eind 2008 te maken met stijgende cijfers in de werkloosheid. Vooral onder jongeren is een hoge werkloosheid. Het bestrijden van jeugdwerkloosheid is daarom van groot belang.

Nederland heeft wereldwijPleinPresentatied een naam opgebouwd als handelsnatie. Vanaf de jaren 90 was er een sterke economische groei. Maar met het uitbreken van de economische crisis begin 2008 is er een einde gekomen aan deze groei. Veel bedrijven en consumenten hebben zware klappen gekregen.

Aan de andere kant heeft een aantal bedrijven juist een groei doorgemaakt. Denk hierbij aan de toppers in de social media, zoekmachines en andere bewerkers van big data.

Innovatie en maakindustrie is daarom van groot belang. In de zomer van 2014 heeft de PvdA de motie Innovatie & maakindustrie ingediend waarin we het College opdragen om in overleg met het bedrijfsleven te onderzoeken of een grootschalig evenement als de Maakathon kan worden georganiseerd en welke rol de gemeente hierin kan spelen. Deze motie is aangenomen. In 2015 krijgt het evenement vorm en kunnen we startups een podium geven, voor het ontwikkelen van een idee tot concept. Na hun presentatie zullen de beste ideeën funding krijgen, wat het ondernemerschap in de regio positief zal beïnvloeden.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone