Tekort aan jongerenvoorzieningen in Vathorst

El-Messaoudi pleit voor jongerencentrum

Binnen de wijk Vathorst is een tekort aan voorzieningen voor jongeren op het gebied van ontmoeting en activiteiten. PvdA-raadslid Youssef el-Messaoudi maakt zich hier zorgen om: “In deze jonge wijk gaat het aantal jongeren de komende jaren flink toenemen en zou er dus juist een plek voor hen moeten. Daarom pleit ik voor een jongerencentrum in Vathorst.”
El-Messaoudi vindt het jammer dat het college nu besloten heeft geen permanente jongerenvoorziening in de stad te realiseren, terwijl hij regelmatig signalen krijgt uit Vathorst dat daar zeker vraag naar is. Het raadslid wil dat het college de behoefte aan jongerenvoorzieningen opnieuw onderzoekt en daarbij kijkt naar bestaande gebouwen in de wijk. “Er zijn volop gebouwen in deze wijk waar voldoende mogelijkheden zijn ontmoeting en activiteiten voor jongeren op een permanente manier te faciliteren”, aldus het PvdA fractielid.

De PvdA vindt het belangrijk dat Vathorst voor jongeren een aantrekkelijke plek is om te zijn, waar ook voor hen genoeg te doen is.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.