Tag Archives: wijkcentra

Groepen bezoekers wijkcentra moeten financieel geholpen worden

Alle wijkcentra moeten van het college hun deuren sluiten en de PvdA maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van groepen bezoekers die hier hun activiteiten hadden. Deze groepen worden nu geconfronteerd met het betalen van een zodanig hoge huur dat het risico bestaat dat ze ophouden te bestaan. “Dit is een onacceptabele ontwikkeling”, aldus […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Bewoners Foortse Brug in de steek gelaten

Oudere bewoners van het bouwproject de Foortse Brug in Vathorst voelen zich bekocht. In de brochures van woningbouwcorporatie De Alliantie was vermeld dat de bewoners een beroep konden doen op een uitgebreid welzijnscentrum. Dit centrum zou een ontmoetingsplek voor de buurt vormen. Deze belofte wordt niet waargemaakt. De PvdA en SP vinden dat de bewonerscommissie […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Blog: De maatschappelijke opbrengst van wijkcentra

In het seniorenwelzijnswerk verandert de komende tijd veel. Wijkcentra in Amersfoort moeten hun deuren sluiten en activiteiten moeten een andere locatie zoeken. Het beleid voor welzijn verandert, de nadruk komt meer te liggen op de eigen kracht van mensen en wat mensen nog wél kunnen. De PvdA vindt het goed om meer uit te gaan […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Politiek Café Seniorenwelzijn 9 mei 2012

Kunt u straks nog in uw wijkcentrum terecht? Welke activiteiten blijven er bestaan? Wat vindt u dat uw wijk nodig heeft? Veel wijkcentra moeten hun deuren sluiten, dit heeft invloed op het welzijnswerk voor senioren. Maar welke kansen en mogelijkheden zijn er? De PvdA wil graag horen wat u hiervan vindt. Tijdens deze bijeenkomst zoeken […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA: College bezuinigt op welzijn zonder totaalvisie

In de bezuinigingsplannen van het College worden vrijwilligerswerk en welzijnswerk hard getroffen. PvdA Raadslid Grace Tanamal is van mening dat het juist van visie zou getuigen om te investeren in deze twee sectoren. De gemeente is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de WMO. Een belangrijk onderdeel hiervan is de zorg die de gemeente draagt […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading