Tag Archives: sport

Een Gezond en Gelukkig Amersfoort

Integrale tekst van de Algemene beschouwing PvdA Amersfoort Dinsdag 31/10/2017    Een gezond en gelukkig Amersfoort? Voorzitter, bij de bespreking van de Kadernota in juni heb ik al lovende woorden uitgesproken over het feit dat de financiële positie van Amersfoort aanzienlijk is versterkt in de afgelopen 4 jaar. Dat zeg ik ook vandaag. Maar de […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Veilig sport- en spelklimaat op verenigingen met gratis VOG

Onlangs presenteerde het Verwey Jonker Instituut de resultaten van een pilot. In deze pilot kregen vrijwilligers van een aantal Scoutingverenigingen, kindervakantieorganisaties en sportclubs de mogelijkheid om de kosten van hun Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vergoed te krijgen. Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat het gratis verstrekken van de VOG bijdraagt aan een […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

6 miljoen sportgelden in Beekdalfonds terug naar sport

De PvdA Amersfoort vindt dat sport in Amerfoort goed georganiseerd, betaalbaar en toegankelijk moet zijn; een essentieel onderdeel van een sportieve en gezonde samenleving. En investeren in de sport is nog steeds hard nodig. Daarom vinden de raadsleden Adli en van Muilekom, dat de 6 miljoen euro uit reserveringen en inkomsten vanuit de sport, die […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Nu duidelijkheid voor organisatie marathon 2012

De PvdA Amersfoort vindt dat de subsidietoekenning voor de marathon 2012 eerder moet plaatsvinden dan op 1 december 2011, zoals nu gepland. Een dergelijk groot evenement heeft ruim een jaar voorbereiding nodig. Fractievoorzitter PvdA Rob van Muilekom stelt dat als er geen duidelijkheid komt voor 1 mei de Marathon2012 aan een zijden draadje hangt. De […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading