Tag Archives: sociale woningbouw

Een Gezond en Gelukkig Amersfoort

Integrale tekst van de Algemene beschouwing PvdA Amersfoort Dinsdag 31/10/2017    Een gezond en gelukkig Amersfoort? Voorzitter, bij de bespreking van de Kadernota in juni heb ik al lovende woorden uitgesproken over het feit dat de financiële positie van Amersfoort aanzienlijk is versterkt in de afgelopen 4 jaar. Dat zeg ik ook vandaag. Maar de […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Er is hard gewerkt achter de schermen: Begroting Gemeente Amersfoort 2018-2022

          Binnenkort wordt de Begroting voor de Gemeente Amersfoort voor de komende jaren voorgelegd en vastgesteld. Achter de schermen, in het College, in de Raad en binnen de verschillende politieke partijen is er hard over nagedacht, ideeën zijn met inbreng van de inwoners van Amersfoort aangedragen. De PvdAmersfoort vindt de volgende […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA Amersfoort heeft forse kritiek op woningcorporaties Alliantie en Portaal

De PvdA wil dat de gemeente op korte termijn nieuwe prestatieafspraken maakt met de woningcorporaties Alliantie, Portaal en Omnia Wonen over het aantal te verkopen en in de particuliere sector verhuren van sociale woningen. Dat aantal moet volgens raadslid Youssef El- Messaoudi op korte termijn substantieel verminderen, omdat het de mensen op de wachtlijst dupeert. […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA: duidelijkheid over gevolgen afschaffing Vogelaarheffing

De afschaffing van de zogenoemde Vogelaarheffing baart de PvdA grote zorgen. Dit besluit is in november 2010 genomen door de bestuursrechter in Utrecht en heeft gevolgen voor de Amersfoortse wijk de Kruiskamp. Deze wijk is bestempeld als ‘krachtwijk’ en de woningbouwcorporaties die er actief zijn ontvingen subsidie uit deze Vogelaarheffing. Naar aanleiding van de uitspraak […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA wil oplossing Kamernood

De PvdA maakt zich zorgen over het gebrek aan huisvesting voor studenten en andere jongeren. Het gevolg is dat er veel te hoge huren worden betaald voor te kleine kamers, waarvan de veiligheid vaak te wensen overlaat. Raadslid Youssef el Messaoudi wil duidelijkheid van het college over de wachttijden voor studentenwoningen en het beleid om […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading