Tag Archives: senioren

Bewoners Foortse Brug in de steek gelaten

Oudere bewoners van het bouwproject de Foortse Brug in Vathorst voelen zich bekocht. In de brochures van woningbouwcorporatie De Alliantie was vermeld dat de bewoners een beroep konden doen op een uitgebreid welzijnscentrum. Dit centrum zou een ontmoetingsplek voor de buurt vormen. Deze belofte wordt niet waargemaakt. De PvdA en SP vinden dat de bewonerscommissie […]

Continue Reading

Ouderen met een minimumuitkering extra getroffen door bezuinigingen

PvdA Raadslid Grace Tanamal laat namens de PvdA fractie weten het onverteerbaar te vinden hoe de oudere Amersfoorters onevenredig worden geraakt door de bezuinigingen die het College in petto heeft. 27 april jongstleden hield de PvdA Amersfoort een discussieavond over de bezuinigingen en het minimabeleid. De overheersende mening was dat de bezuinigingen zorgelijk en niet […]

Continue Reading

PvdA: College maakt ouderen armer

PvdA raadslid Grace Tanamal noemt het ronduit schokkend dat GroenLinks wethouder van ’t Erve van Sociale Zaken keuzes wil maken tussen kinderen en ouderen en dat hij van de gemeenteraad verwacht dat zij deze keuzes zullen delen. Dit werd bekend tijdens een presentatie vorige week dinsdag voor raadsleden en instellingen in de stad die zich […]

Continue Reading

Actie bewoners seniorenflat Eemgaarde voor behoud buslijn

Dinsdagavond 25 januari 2011 zijn zo’n 80 inwoners van seniorenflat De Eemgaarde naar de wethouder geweest, in de hoop ‘hun’ bus 9/10 te redden. Het was een actie van ROOD, jong in de SP en PerspectieF, jongeren van de Christen Unie. Met 2 overvolle bussen trokken ze naar het stadhuis. De bewoners van De Eemgaarde […]

Continue Reading