Tag Archives: senioren

Een Gezond en Gelukkig Amersfoort

Integrale tekst van de Algemene beschouwing PvdA Amersfoort Dinsdag 31/10/2017    Een gezond en gelukkig Amersfoort? Voorzitter, bij de bespreking van de Kadernota in juni heb ik al lovende woorden uitgesproken over het feit dat de financiële positie van Amersfoort aanzienlijk is versterkt in de afgelopen 4 jaar. Dat zeg ik ook vandaag. Maar de […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Wat is voor jou een lichtpuntje?

Dinsdag 19 september 2017 staan er 2 onderwerpen op de politieke agenda die ons na aan het hart liggen. Inventarisatie bestedingsdoelen voor de participatie van kinderen in armoede Verkenning naar effectieve ondersteuning bij de sociale participatie van minima In de vertaling: Het eerste gaat over het verdelen van het extra geld voor de kinderen in […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Woensdag 16 maart PvdA-café over ‘Zorg in de buurt’

Nederland zit midden in één van de grootste transities in het sociale domein sinds de afgelopen 20 jaar. Het uitgangspunt daarbij is dat de zorg dichtbij huis georganiseerd wordt met de focus op participatie van de burger, gebruikmakend van de sociale netwerken in de omgeving. Het is de bedoeling dat iedereen straks dicht bij huis, […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Bewoners Foortse Brug in de steek gelaten

Oudere bewoners van het bouwproject de Foortse Brug in Vathorst voelen zich bekocht. In de brochures van woningbouwcorporatie De Alliantie was vermeld dat de bewoners een beroep konden doen op een uitgebreid welzijnscentrum. Dit centrum zou een ontmoetingsplek voor de buurt vormen. Deze belofte wordt niet waargemaakt. De PvdA en SP vinden dat de bewonerscommissie […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading