Tag Archives: senioren

Een Gezond en Gelukkig Amersfoort

Integrale tekst van de Algemene beschouwing PvdA Amersfoort Dinsdag 31/10/2017    Een gezond en gelukkig Amersfoort? Voorzitter, bij de bespreking van de Kadernota in juni heb ik al lovende woorden uitgesproken over het feit dat de financiële positie van Amersfoort aanzienlijk is versterkt in de afgelopen 4 jaar. Dat zeg ik ook vandaag. Maar de […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Wat is voor jou een lichtpuntje?

Dinsdag 19 september 2017 staan er 2 onderwerpen op de politieke agenda die ons na aan het hart liggen. Inventarisatie bestedingsdoelen voor de participatie van kinderen in armoede Verkenning naar effectieve ondersteuning bij de sociale participatie van minima In de vertaling: Het eerste gaat over het verdelen van het extra geld voor de kinderen in […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Bewoners Foortse Brug in de steek gelaten

Oudere bewoners van het bouwproject de Foortse Brug in Vathorst voelen zich bekocht. In de brochures van woningbouwcorporatie De Alliantie was vermeld dat de bewoners een beroep konden doen op een uitgebreid welzijnscentrum. Dit centrum zou een ontmoetingsplek voor de buurt vormen. Deze belofte wordt niet waargemaakt. De PvdA en SP vinden dat de bewonerscommissie […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Ouderen met een minimumuitkering extra getroffen door bezuinigingen

PvdA Raadslid Grace Tanamal laat namens de PvdA fractie weten het onverteerbaar te vinden hoe de oudere Amersfoorters onevenredig worden geraakt door de bezuinigingen die het College in petto heeft. 27 april jongstleden hield de PvdA Amersfoort een discussieavond over de bezuinigingen en het minimabeleid. De overheersende mening was dat de bezuinigingen zorgelijk en niet […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading