Tag Archives: recreatie

Ruimere openingstijden voor de Horeca

Met veel plezier brengt PvdA raadslid Ramón Smits Alvarez deze brief naar Horeca-ondernemers. Na hen om input te hebben gevraagd heeft hij voor zijn amendementen meerderheid van stemmen gekregen, waardoor de openingstijden verruimd worden.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Meer informatie via amersfoort.nl

Amersfoort.nl moet een site worden waarop belangstellenden alles kunnen vinden over de stad. Van overnachtingsplekken en restaurants tot recreatieplekken en woonmogelijkheden in Amersfoort. Door een portal van de site te maken, kun je makkelijk op andere sites komen waar je deze informatie kunt lezen. De PvdA, D66 en VVD hebben hierover een motie ingediend. De […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Horecanota

Het College van B&W heeft een nieuwe horecanota vastgesteld deze vervangt de horecanota 2006-2010 en de terrassennota 2009. In het voorstel wordt ruimte gecreëerd voor ondernemers door een ruimhartig, flexibel vestigingsbeleid, het vereenvoudigen of schrappen van regels en door goede dienstverlening en samenwerking. In de nota wordt onder andere gekozen dat de openingstijden van de […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA en SP: vertegenwoordig Amersfoort op het gebied van recreatie

Amersfoorters zijn gebaat bij voldoende, betaalbaar en goed toegankelijke recreatiegebieden in hun omgeving. De PvdA en de SP vinden het van belang dat het college zorg draagt dat het beheer en exploitatie van deze gebieden op een professionele en kostenefficiënte manier plaats vindt. Namens de gemeenteraad is er daarom een vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Eenmalige subsidie voor Marathon 2012

De urgente motie die de PvdA Amersfoort in april 2011 indiende, heeft nu geleid tot de verstrekking van een eenmalige subsidie voor de voorbereiding van de marathon 2012. De gemeente Amersfoort heeft een persbericht uitgestuurd waarin de verstrekking van deze eenmalige subsidie wordt bevestigd. De PvdA is erg tevreden dat het College heeft besloten tot […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading