Tag Archives: milieu

Verkoop snippergroen aan buurtbewoners voor symbolisch bedrag

Op veel plekken in de stad liggen openbare groenstroken. De gemeente maakt onderscheid tussen structureel groen en snippergroen. Snippergroen bestaat uit stukjes openbaar groen die door hun ligging, omvang, functie en inrichting niet wezenlijk zijn voor de groenstructuur in een wijk. Vanuit beheeroogpunt zijn kleine stukken openbaar groen voor de gemeente zelfs niet wenselijk. De […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Duurzaam voorbeeld van het College B&W?

Het College B&W heeft begroot een nieuwe auto aan te schaffen. PvdA, GroenLinks en D66 dringen er bij het College op aan te kiezen voor een duurzame optie. Zij willen de huidige collegeauto vervangen voor een auto die rijdt op aardgas of elektriciteit. Naast de collegeauto maken de wethouders en burgemeester ook regelmatig gebruik van […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA wil natuurtuin in de Koppel behouden

De PvdA wil dat de natuurtuin in de Koppel blijft bestaan. Deze natuurtuin is een paar jaar geleden rond een leegstaand pand op eigen initiatief door buurtbewoners aangelegd. Nu wil de gemeente het stuk grond plus het verwante gebouw voor de hoogste prijs verkopen aan een projectontwikkelaar. De gemeente heeft de bewoners al via een […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Aanpak gezondheidsklachten houtrook

Wanneer houtkachels op een onjuiste manier gebruikt worden kan dit voor gezondheidsproblemen in de omgeving zorgen. Bij de gemeente Amersfoort zijn afgelopen jaren al meerdere klachten hierover binnen gekomen. Lijst Schulten en de PvdA dringen er bij de wethouder op aan om eisen te stellen aan het stookgedrag. Twee jaar geleden hoorde de gemeenteraad aangrijpende […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Blog Geen windmolen in mijn achtertuin

In 1980 bestonden er ineens nieuwe burgers op de wereld: mensen die de NIMBY-filosofie (Not In My BackYard) volgden. Dit waren burgers die graag van allerlei voorzieningen gebruik willen maken, maar daar zelf geen last van wilden hebben. Burgers die in opstand kwamen tegen een asielzoekerscentrum om de hoek of een maatschappelijke opvang in hun […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading