Tag Archives: Kruiskamp/Koppel

Straten Generaal van de PvdA: Kruiskamp maakt zich zorgen

Rond Prinsjesdag organiseert de PvdA traditiegetrouw de Straten Generaal. Dit betekent dat op zaterdag 17 september in heel Nederland honderden PvdA-vrijwilligers de straat op gaan om informatie te verzamelen. De informatie wordt gebruikt voor het opstellen van een tegenbegroting voor Prinsjesdag. In Amersfoort hebben Tweede Kamerlid Hans Spekman, Provinciale Statenlid Bert de Vries en fractievoorzitter […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Tweede Kamerleden in gesprek met Amersfoort

Maandag 28 februari brengen PvdA Tweede Kamerleden Diederik Samson, Frans Timmermans, Ahmed Marcouch en Martijn van Dam een bezoek aan Amersfoort. Dit bezoek vindt plaats in het kader van de Provinciale Staten Verkiezingen op 2 maart. De Tweede Kamerleden gaan samen met lokale politici in gesprek met studenten en burgers op verschillende plaatsen in de […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA: Integrale aanpak herinrichting Vlindervallei noodzakelijk

De geplande herinrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw van ABC school De Vlindervallei toont ernstige gebreken. Vooral waar het gaat om de verschillende lopende projecten, die elkaar allen beïnvloeden, maar die geen rekening houden met elkaar. De PvdA vraagt zich af of de herinrichting niet veel efficiënter kan als de verschillende projecten integraal […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA & SP: Pak verpaupering leegstaande woningen aan

PvdA en SP maken zich al enkele jaren druk over de verpaupering van woningen aan de Leusderweg. In 2008 stelden de partijen vragen over de herontwikkeling van het gebied Leusderweg/ van Bemmelstraat/ van Campenstraat. Drie jaar later is de situatie in dit gebied alleen nog maar verergerd. Projectontwikkelaar Schoonderbeek, verantwoordelijk voor de herontwikkeling, geeft in […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA: duidelijkheid over gevolgen afschaffing Vogelaarheffing

De afschaffing van de zogenoemde Vogelaarheffing baart de PvdA grote zorgen. Dit besluit is in november 2010 genomen door de bestuursrechter in Utrecht en heeft gevolgen voor de Amersfoortse wijk de Kruiskamp. Deze wijk is bestempeld als ‘krachtwijk’ en de woningbouwcorporaties die er actief zijn ontvingen subsidie uit deze Vogelaarheffing. Naar aanleiding van de uitspraak […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading