Tag Archives: jeugdzorg

Vier PvdA-Kamerleden over decentralisaties Zorg en Welzijn in Veenendaal

In de komende jaren zullen steeds meer taken van het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld. Dit heeft onder meer grote gevolgen voor het domein zorg en welzijn, zowel voor de organisaties als voor de cliënten. Daarom heeft de PvdA afdeling Veenendaal, in samenwerking met vier Kamerleden, een informatie- en discussieavond georganiseerd over de decentralisaties […]

Continue Reading

Bouw en volleybal: De Week van de Wethouder

Bert Lubbinge doet wekelijks verslag van zijn ervaringen als wethouder in Amersfoort. Deze week over het weer op gang brengen van de bouw en de jeugdzorg. Weer een uiteenlopende week, zoals dat gaat dat als wethouder met een brede portefeuille. In Vathorst valt de bouw momenteel tegen. De redenen kennen we allemaal: crisis op de […]

Continue Reading

WMO, bomenkap en jeugdzorg: De week van de wethouder

Bert Lubbinge doet wekelijks verslag van zijn ervaringen als wethouder in Amersfoort Bij de indicatiestelling voor de WMO loopt alles nog niet even vlot. De inwoners van Amersfoort onthouden mij mij hun ongenoegens gelukkig niet. Dat stelt me in staat om persoonlijk er achter aan te gaan en te zorgen dat alsnog snel de juiste […]

Continue Reading