Tag Archives: Hoogland

Raad ziet reconstructie Hamseweg als prioriteit

Partijen PvdA, CDA, ChristenUnie, Groen Links en SP zetten de reconstructie van de Hamseweg in Hoogland op de prioriteitenlijst. Deze actie is door de PvdA aangespoord door een motie in te dienen. Deze motie vroeg het College spoedig de mogelijkheden te verkennen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Sluipverkeer is hier een groot probleem, dat […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA wil verkeersproblemen aanpakken

De PvdA zal bij de aankomende begrotingsbehandeling met verschillende voorstellen komen om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren in Amersfoort en Hoogland. De PvdA komt met een voorstel om de verkeersveiligheid te verbeteren op de Hamseweg om het dorpse karakter van Hoogland te versterken. In het coalitieprogramma staat dat het College van B&W dit ook […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading