Tag Archives: economie

Plasterk prijst bewonersparticipatie in Amersfoort

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) prijst de wijze waarop Amersfoorters zorg dragen voor hun leefomgeving. “Goed wonen in een veilige en mooie buurt is een groot goed.  Als bewoners daar ook hun steentje aan bijdragen en zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt helpt dat enorm. En dat is hier het geval”, zei minister Plasterk tijdens […]

Continue Reading

Debatavond Ontslagrecht in beweging 18 juni

Ontslagrecht: hoe flexibel wil je het hebben? Of: hoe eenvoudig kan het zijn? Wie verliest en wie wint bij de huidige plannen uit het regeer/sociaal akkoord? Debat over ontslagrecht in beweging n.a.v. de recente plannen uit het regeer- en sociaal akkoord. Georganiseerd door de Rode Ondernemers in de PvdA. Naar aanleiding van de recente plannen […]

Continue Reading

Duidelijke en harde eisen voor de wensen en dekking zijn nodig

Rob van Muilekom zal vanavond namens de PvdA 2 amendementen indienen bij het collegevoorstel om 10 M euro beschikbaar te stellen als cofinaciering ten behoeve van de Amersfoortse wensen bij de aanpak van Knooppunt Hoevelaken en de A28. De PvdA vindt dat er nu niet via een ongedekte cheque van 10 M euro ter beschikking […]

Continue Reading

PvdA wil een open Tussenbalans met betrokken Raad

Het college bekijkt dit voorjaar in de Tussenbalans of de ambities uit het coalitieakkoord uitvoerbaar en betaalbaar zijn. De grote vraag daarbij is of deze Tussenbalans in de achterkamertjes wordt voorbereid en de vele miljoenen daar worden verdeeld over de vijf coalitiepartijen. PvdA, oppositiepartij, maakt zich zorgen dat de Raad totaal geen zicht krijgt op […]

Continue Reading