“Stembus” voor bewoners De Eemgaarde

Vele bewoners van seniorencomplex De Eemgaarde aan de Dorresteinseweg in Amersfoort dreigen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart niet te kunnen stemmen. Bij de vorige Kamerverkiezingen konden zij nog stemmen in het Van Randwijckhuis, zo’n 400 meter van De Eemgaarde. Dit verzorgingshuis werd in 2014 door zorgaanbieder Beweging 3.0 gesloten. Het dichtstbijzijnde stemhokje staat nu in het Corderius College, ruim een kilometer verderop. Het overbruggen van een dergelijke afstand is voor veel bewoners van het complex een onhaalbare kaart en zij voelen zich erg gedupeerd door het verdwijnen van de stembussen in hun directe omgeving. Voor de PvdA Amersfoort is dit onaanvaardbaar, zeker nu gebleken is dat openbaar vervoer ook geen optie is omdat de loopafstand van 12 minuten dan alsnog te groot is. Een taxi wordt voor de meeste bewoners van de Eemgaarde simpelweg te duur en niet iedereen kan rekenen op hulp van kinderen of andere familieleden. De gemeente Amersfoort heeft inmiddels laten weten niet te voorzien in een stembureau in de Eemgaarde.

Reden voor de PvdA Amersfoort om op 15 maart te zorgen voor een “stembus” die zal pendelen tussen De Eemgaarde en het stembureau in het Corderius College, indien de gemeente niet met een passende oplossing komt. “Senioren maken graag gebruik van hun stemrecht en het zou pijnlijk zijn als vele bewoners van de Eemgaarde dit omwille van de bereikbaarheid van het stembureau niet kunnen”, aldus bestuurslid Jan-Herman Koller van de PvdA. “We weten dat we in de buurt van een stembureau geen campagneactiviteiten mogen ontplooien en dat zullen we ook zeker niet doen. Wel willen we dat mensen gewoon gebruik kunnen maken van hun recht om te stemmen. Vandaar een “stembus”, die verder neutraal van karakter zal zijn. Als de gemeente Amersfoort het ze niet mogelijk maakt, doen wij het. En natuurlijk zijn we bereid dit samen met andere partijen op te pakken”.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , ,

Comments are closed.