Start instapprogramma: woensdagavond 25 februari a.s.

Woensdagavond 25 februari gaat het nieuwe instapprogramma van de afdeling Amersfoort-Bunschoten van start. Bedoeld voor nieuwe PvdA-leden of leden die recent in Amersfoort/Bunschoten zijn komen wonen.

Gedurende 4 à 5 bijeenkomsten (tot en met medio mei a.s.) wordt meer inzicht gegeven in het werk van fractie, gemeenteraad, provinciale staten en Tweede Kamer. Ook een bezoek aan onze fractie in Den Haag staat op het programma.

De eerste bijeenkomst op 25 februari staat in het teken van kennismaken en inventariseren wat we met elkaar gaan doen de komende tijd. Gastheren zijn Gert Koudijs namens het afdelingsbestuur en Dico Kuiper namens de fractie. Hij zal vertellen over het werk en functioneren van de fractie en de gemeenteraad.

Na het volgen van dit programma weet je (beter) hoe de PvdA in elkaar zit en werkt. En op welke plekken en manieren je actief kunt worden.

Ook mee doen? Meld je aan via gert.koudijs@pvda-amersfoort.nl

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , ,

Comments are closed.