Sociaal Domein blijft Sociaal Domein

 

 

 

 

 

Op dinsdag 7 november is de begroting van de Gemeente Amersfoort voor 2018-2022 vastgesteld.

De financiën van de Gemeente Amersfoort staan er goed voor, er zijn verschillende moties naar voren gebracht voor besteding van het extra geld.

De PvdA Amersfoort vindt het belangrijk dat het geld wat beschikbaar is gesteld voor het Sociaal Domein ook als zodanig geoormerkt blijft en niet voor andere zaken gebruikt wordt.

Raadslid Lineke van Bruggen van de PvdA Amersfoort diende hiervoor samen met Roel Mulder van Actief  een motie in, deze is met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply