Schriftelijke vragen conflict Laakzone

De PvdA Amersfoort heeft schriftelijke vragen gesteld over het oplopende grensconflict tussen de gemeente Amersfoort en Nijkerk, betreffende de Laakzone. De gemeenteraad is veel te laat en onvolledig hierover geïnformeerd.
In december 2009 is er een bestuursovereenkomst getekend door de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Nijkerk, de Provincie Utrecht en het Waterschap Vallei en Eem. Deze bestuursovereenkomst dient er voor te zorgen dat de verbreding van en de recreatieve ontwikkeling rond het riviertje de Laak op de gemeentegrens van Nijkerk en Amersfoort gestalte krijgt. Maar in maart 2011 liet de gemeente Nijkerk weten geen medewerking te verlenen aan een gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan voor de Laakzone in het buitengebied bij Vathorst.
De raad is hierover pas in juni 2011 geïnformeerd en zelfs helemaal niet op de hoogte gesteld over het instellen van een externe bemiddelaar. Deze heeft de taak te bemiddelen tussen de buurgemeenten Amersfoort en Nijkerk.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags:

Comments are closed.