Ruimere openingstijden voor de Horeca

Met veel plezier brengt PvdA raadslid Ramón Smits Alvarez deze brief naar Horeca-ondernemers. Na hen om input te hebben gevraagd heeft hij voor zijn amendementen meerderheid van stemmen gekregen, waardoor de openingstijden verruimd worden.

Geachte horecaondernemer,
De PvdA heeft u rond 19 juni 2013 een brief verzonden waarin wij u als ondernemer een aantal vragen hebben gesteld met betrekking tot de nieuwe horecanota. In deze nota werd onder andere gekozen de sluitingstijden van de Horeca niet ruimer te maken. Het college gaf daarbij aan dat de ondernemers daar geen behoefte aan hadden. Wij als PvdA wilden dat graag van de ondernemers zelf horen en hebben u daarom een aantal vragen gesteld.

Velen van u hebben daar een reactie op gegeven, dank daarvoor. Mede dankzij uw input, hebben wij een aantal voorstellen gedaan om de sluitingstijden van de horeca te verruimen en een paar strikte regels met betrekking tot het studentenuur (verruiming van 02.00 naar 03.00) op donderdagavond te laten vervallen.

Al onze PvdA voorstellen voor verruiming van de sluitingstijden zijn in meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Dat zijn de volgende:

• Voor Horeca B (harde horeca) wordt de sluitingstijden verruimd op woensdag en
donderdag naar 03.00 uur ‘s nachts (i.p.v. 02.00 uur) en voor het studentenuur gelden geen specifieke voorwaarden meer.
VOOR dit voorstel: (20) PvdA, VVD, D66, Lijst Özcan en Onno Roelé (raadslid GVV).
TEGEN dit voorstel: (19) BPA, CDA, CU, GL, SP en GVV.

• De openingstijden voor terrassen in de periode mei t/m september op vrijdag- en zaterdagnacht te verlengen met 1 uur indien de weersvoorspelling op vrijdag laat zien dat een temperatuur van 25 °C of meer wordt verwacht op de vrijdag en zaterdag (Dit gebeurt al in de Gemeente Utrecht)
VOOR dit voorstel: (26) PvdA, VVD, D66, GL, Lijst Özcan, Onno Roelé (GVV) en Ruud Schulten (BPA).
TEGEN dit voorstel: (13) Hans van Wegen (BPA), CDA, CU, SP en GVV.

• De sluitingstijden voor ontnuchteringzaken in horecaconcentratiegebieden (broodjeszaken, shoarmazaken e.d.) worden verruimd naar 06.00 uur op vrijdag- en zaterdagnacht.
VOOR dit voorstel: (21) PvdA, VVD, GL, Lijst Özcan en de SP.
TEGEN dit voorstel: (18) BPA, CDA, CU, D66 en GVV.

• Voor Horeca A (zachte horeca) wordt de sluitingstijden op vrijdag- en zaterdagavond verruimd naar 02.00 uur ’s nachts (i.p.v. 01.00 uur)
VOOR dit voorstel: (26) PvdA, VVD, GL, D66 Lijst Özcan, Onno Roelé (GVV) en Ruud Schulten (BPA). TEGEN dit voorstel: (13) Hans van Wegen (BPA), CDA, CU, SP en GVV.

De bedoeling is dat deze nieuwe richtlijnen zo spoedig mogelijk zullen worden ingevoerd. Mochten er vragen zijn over de verdere invoering en of het van toepassing is op uw onderneming, dan verwijs ik u graag door naar de, voor u al bekende, contactpersonen Horeca van de Gemeente Amersfoort.

Als er andere vragen zijn, hoor ik het graag via email r.smitsalvarez@raad-amersfoort.nl of telefonisch 06-48780447. Alle stukken en informatie kunt u vinden op www.amersfoort.pvda.nl
Met vriendelijke groet,
Ramón Smits Alvarez
Raadslid PvdA Amersfoort

A-8.3a_PvdA_en_D66__Verruiming_openingstijden_voor_horeca_op_woensdag_en_donderdag
M-8.4a_PvdA__Terras_open_bij_25_graden _
A-8.5__PvdA_Ruimte_voor_ontnuchteringszaken

_A-8.6__PvdA_Horeca_A_vrijdag_en_zaterdag_iets_langer_open

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.