Reactie PvdA: Amersfoort onder toezicht Provincie

De PvdA vond het afgelopen dinsdag (16 december) een plezierig gesprek met de vertegenwoordigers van de Provincie waarin in een goede sfeer een aantal zaken verhelderd werden. In de weken ervoor is de commissie B&V verschillende malen bijeen geweest om deze bijeenkomst goed voor te bereiden.

Geen van de door de provincie genoemde punten kwam voor de PvdA onverwacht. Wel onverwacht was het feit dat het voorgenomen toezicht dit jaar aan de orde was en niet al bijvoorbeeld eerder (in 2012 of 2013).

We hebben nu al verschillende zaken op de rails gezet om de financiën van de gemeente weer wat gezonder te maken. Denk bijvoorbeeld aan de in juli jongstleden door de PvdA ingediende motie toekomstbestendige financiën, die breed is aangenomen. Daarin wordt voorgesteld netto financiële meevallers te storten in de algemene reserve en te gebruiken om het weerstandsvermogen meer op peil te krijgen.

Amersfoort heeft te weinig reserves om grote risico’s op te vangen en dat moet veranderen. De provincie vind ook dat we op de goede weg zijn, maar heeft grote zorgen over de huidige begroting, maar met name ook over de begrotingen van de jaren erna, die zorgen delen wij. De provincie vindt blijkbaar ook dat het niet snel genoeg gaat en dat we nu een zetje nodig hebben.

We hadden gehoopt niet onder het toezicht gesteld te worden, maar met de vorm die de Provincie gekozen heeft (kortdurend, als over drie maanden blijkt dat de begroting op orde is, wordt het toezicht weer opgeheven) kunnen wij goed leven.

We krijgen van de provincie nu drie maanden om de begroting voor 2015 op orde te krijgen en om een aanzet te geven voor het meer sluitend krijgen van de begrotingen van 2016 en verder. Dat wordt een hele opgave. Maar gezien de ambitie van de gehele raad en de urgentie die de commissie B&V ziet om snel aan de slag te gaan hebben we er vertrouwen in dat we een heel stuk kunnen komen.

Het is ook goed dat vrijwel de hele raad voor de laatste begroting heeft gestemd (alleen de SP was tegen, die wilde meer geld uitgeven) en dat de motie om de kerntakendiscussie eerder te voeren breed gesteund werd. Ook de gezamenlijke motie van de coalitie en oppositie om de zorg zoveel mogelijk te garanderen toont dat een goede samenwerking tussen oppositie en coalitie nu mogelijk is (dat was in het recente verleden wel eens heel anders). Die samenwerking in de raad, maar ook met de burgers in de stad willen we gebruiken om tot een goed plan te komen om de begroting weer sluitend te krijgen.

Dat betekent wel dat er weer bezuinigd moet worden en we gaan de komende periode hard aan de slag om dat op een zo verantwoorde en duurzame manier te doen en om de mensen die zorg nodig hebben die zorg zoveel mogelijk te laten houden.

Zo hebben we ook hierbij de solidariteit en de breedste schouders de zwaarste lasten laten dragen hoog in het vaandel staan.

Lineke van Bruggen

Woordvoerder financiën PvdA fractie

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.