PvdA wil natuurtuin in de Koppel behouden

De PvdA wil dat de natuurtuin in de Koppel blijft bestaan. Deze natuurtuin is een paar jaar geleden rond een leegstaand pand op eigen initiatief door buurtbewoners aangelegd. Nu wil de gemeente het stuk grond plus het verwante gebouw voor de hoogste prijs verkopen aan een projectontwikkelaar. De gemeente heeft de bewoners al via een deurwaarder de opzeggingsbrief overhandigd. PvdA-raadslid Ramón Smits Alvarez vindt het onacceptabel dat dit mooie buurtinitiatief door de gemeente wordt beëindigd.

“Buurtgenoten kunnen elkaar in de natuurtuin ontmoeten en kinderen kunnen er in een groene omgeving spelen. Dit is heel belangrijk voor een prettige leefomgeving in de Koppel,” aldus Smits Alvarez. De sociaaldemocraten zijn van mening dat de gemeente de mogelijkheden om de natuurtuin te behouden niet voldoende heeft onderzocht. Zo is het mogelijk om het perceel op te splitsen in het gebouw en de tuin, zodat de buurtbewoners hun natuurtuin kunnen houden en de overige grond kan worden verkocht.

Smits Alvarez wil weten waarom de gemeente niet heeft gekozen voor deze oplossing, en heeft hier vragen over ingediend. Ook wil de PvdA dat het college met de buurtbewoners overlegt over bijvoorbeeld een pachtovereenkomst waarmee de tuin kan blijven. “De gemeente moet het contact opzoeken met de wijken,” aldus Smits Alvarez. “Anders kan het gebeuren dat mooie, locale initiatieven, zoals deze prachtige natuurtuin waar bewoners van de Koppel veel tijd en energie in hebben gestoken, verloren gaan.”

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

One Response to “PvdA wil natuurtuin in de Koppel behouden”

  1. Jet Plas 8 januari 2013 at 20:09 #

    De natuurtuin in de wijk De Koppel bestaat sinds 2010, het is gelegen achter het gebouwtje waarin sinds 2003 de weggeefwinkel is gevestigd. Het terrein en de weggeefwinkel wil de gemeente ook verkopen. Per 1 juli moet het opgeleverd worden, dus staan wij op straat en de 8000 klanten die wij jaarlijks hebben kunnen wij dan niet meer helpen !!! Wij willen blijven bestaan en juist op die plek in de wijk! Rob Weeda (heeft de opdracht om het te verkopen) heeft op 6 nov. 2012 een gesprek gehad met 2 vrijwilligers in de weggeefwinkel. Daar is door hem een verslag van gemaakt, en is te lezen bij de gemeente. De weggeefwinkel mag niet verdwijnen uit Amersfoort, P.V.D.A. steun ons !!