PvdA: wijziging stadsvervoer vermindert mobiliteit senioren

De wijzigingen in de Dienstregeling 2011 van Connexxion in Amersfoort Zuid heeft tot verbazing en veel vragen geleid bij de gebruikers van dit stadsvervoer. De PvdA constateert dat vooral voor senioren het vaker overstappen en de gewijzigde frequenties een doorn in het oog zijn.
Met name de busreizende bewoners uit de zuidelijke wijken Dorrestein, Vermeerkwartier en van het verzorgingshuis de Eemgaarde maken zich zorgen. PvdA-raadsleden Rob van Muilekom en Ramon Smits Alvarez zien dat hier juist veel senioren wonen die gebruik maken van het openbaar vervoer en die voor hun boodschappen gericht zijn op de Leusderweg of het centrum. Door de nieuwe stadsbusdienstregeling moet er in 2011 veel meer worden overgestapt. Dat is voor senioren, veelal moeilijker ter been, lastig met een rollator of boodschappenwagen. Wat overstappen betreft, was de oude dienstregeling veel gunstiger voor deze groep. Het goed kunnen gebruiken van het openbaar vervoer voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn dient een speerpunt te zijn in het welzijnsbeleid. Bij verminderde mobiliteit wordt de kans op isolement en eenzaamheid groter. Terwijl actieve participatie van ouderen altijd gestimuleerd zou moeten worden.

De PvdA constateert dat de Seniorenraad niet is geraadpleegd over de wijzigingen in de nieuwe dienstregeling. Mogelijk dat de buslijnen van 2010 niet volledig rendabel waren in Amersfoort Zuid, maar dat geldt ook voor andere lijnen in de stad. Buiten spitstijden zou er toch meer aandacht en maatwerk mogelijk moeten zijn voor de gebruikers van het busvervoer in Amersfoort Zuid, die nu buiten beschouwing zijn gebleven. Bekeken dient te worden of bijvoorbeeld de oude routering buiten de spitstijden hersteld kan worden.

Daarom hebben PvdA-raadsleden Van Muilekom en Smits Alvarez schriftelijke vragen bij het College van B&W ingediend. De PvdA vraagt het college om met de Seniorenraad en de Samenwerkende Bonden Senioren Amersfoort in gesprek te gaan en de aanwezige problemen en verslechteringen te bespreken. Om vervolgens ook de verbeteringen in de dienstregeling 2011 te bepleiten bij Connexxion opdat de gewenste aanpassingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Het College heeft de wijzigingen in Amersfoorts stadsvervoer kenbaar gemaakt in de RIB 2010-128 “Dienstregeling 2011 Connexxion.” De PvdA vindt het goed dat er continu wordt gezocht hoe er met het beschikbare budget een zo optimaal mogelijk dienstverlening wordt aangeboden, maar deze wijzigingen zijn een verslechtering voor de mobiliteit van senioren en de leefbaarheid in de stad.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , ,

Comments are closed.