PvdA Staatssecretaris Jetta Klijnsma in Amersfoort bij regionale bijeenkomst armoedebeleid

Zaterdagmorgen 9 april organiseerde de PvdA in de Witte Vlinder aan de van Galenstraat een regionale bijeenkomst over armoedebeleid. Hiervoor kwamen staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma en de Tweede Kamerleden Keklik Yücel en Grace Tanamal speciaal naar Amersfoort. Ook waren er tal van organisaties, die zich bezighouden met armoedebeleid in de regio, aanwezig. Doel van de bijeenkomst was om gezamenlijk met de regionale afdelingen van de PvdA in gesprek te gaan over de effecten van het gevoerde armoedebeleid. Wat wordt er met de door het kabinet ter beschikking gestelde “Klijnsmagelden” aan gemeenten nu werkelijk gedaan om armoede tegen te gaan en schuldhulp aan te bieden. De teneur tijdens de bijeenkomst was dat het meer gaat over symptoombestrijding dan over de aanpak van structurele problemen als de lage lonen, de hoge huren, tekort aan sociale huurwoningen, toename armoede en honger onder kinderen.

In het gesprek met Staatssecretaris Klijnsma komt men zaterdagmorgen in de Witte Vlinder al gauw tot de conclusie dat gemeenten er nog steeds niet in slagen goed in kaart te krijgen hoeveel mensen onder de armoedegrens leven. Veel gemeenten doen er, behalve via de Voedselbanken, onvoldoende aan om bijvoorbeeld via banken, woningcorporaties, schuldhulpverlening en kerken exacte cijfers over armoede boven tafel te krijgen. Om nog maar niet te spreken over de “stille” armoede van mensen die hun hypotheek niet kunnen betalen, na een (v)echtscheiding in de financiële problemen zijn gekomen of psychiatrische cliënten. Ook het tot de Gemeenteraden ter beschikking staande instrument van de Rekenkamercommissie wordt vaak niet gebruikt. Nijkerk heeft daar goede ervaringen mee. Hiermee wordt armoedebestrijding een moeilijk te benoemen probleem. De aanpak van armoede is te versnipperd en incidenteel.

Armoedebeleid moet hoog op de politieke agenda. Hoger dan bijvoorbeeld groenvoorzieningen. “Wat heb je aan een wandeling in een prachtig park als je niet eens genoeg geld hebt om te kunnen eten”, was een noodkreet van één van de deelnemers. Mensen onder de minimagrens moet de weg gewezen worden naar organisaties en instanties waar zij hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Staatssecretaris Klijnsma roept mensen die in armoede leven op, hun situatie bij deze organisaties en instanties aan te kaarten. Vaak zijn er mogelijkheden om mensen financieel te hulp te komen. Ook organisaties weten vaak onvoldoende wat voor mogelijkheden er zijn. Instellingen voor jeugdzorg moeten bijvoorbeeld weten dat er een Jeugdsportfonds is.

“Maar je moet elkaar wel weten te vinden”, zegt Tweede Kamerlid Grace Tanamal. Zij gelooft in de kracht van samenwerking tussen organisaties en noemt daarbij als voorbeeld dat zij er in haar tijd als Raadslid in Amersfoort in slaagde samen met tal van organisaties 2.500 computers te verzamelen en die vervolgens gaf aan de minstbedeelden in de stad. “Organisaties krijgen vaak flink veel subsidie en daar mag je wat voor terug verwachten”, aldus Tanamal. Volgens straatadvocaat René Slotboom gebruikt Amersfoort haar organisaties maar voor 10%. Hij heeft behoefte aan een gemeenteraad waar hij snel contact mee kan leggen en met mensen die gaan voor goed armoedebeleid.
“Ook het schuldenstelsel moet fundamenteel onder de loep worden genomen”, aldus Tweede Kamerlid Keklik Yücel. “De overheid duwt mensen die het financieel moeilijk hebben vaak verder in de schulden. Een aanmaning van de overheid brengt meteen hoge kosten met zich mee”. De deelnemers aan de bijeenkomst doen een beroep op staatssecretaris Klijnsma hiermee snel aan de slag te gaan. Maar ook op gemeentelijk niveau is evaluatie van de het (uit)gevoerde armoedebeleid noodzakelijk. Keklik Yücel dringt er bij de Ombudsteams op aan om casussen die betrekking hebben op armoede, bij haar aan te brengen. “Achter al die verhalen is namelijk een rode draad te ontdekken en die moeten we achterhalen. Hierop kan dan door de Tweede Kamer gericht beleid op armoedebestrijding worden gemaakt”.

Toch zijn er in Amersfoort ook goede zaken te melden. door samenwerking tussen organisaties bijna geen huisuitzettingen meer plaats. En heeft Nijkerk een goed inzicht in de omvang van de armoedeproblematiek. “Maar je mag als gemeente nooit achterover gaan leunen. Armoedebestrijding vergt voortdurende inzet”.

 

In gesprek met Staatssecretaris Jetta Klijnsma

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , ,

Comments are closed.