PvdA: Privacy waarborgen in werkwijze wijkinterventieteams

PvdA-raadsleden Youssef el-Messaoudi en Grace Tanamal dienen schriftelijke vragen in bij het college om inzicht te krijgen in de werkwijze van de wijkinterventieteams. Een onlangs verstuurde brief over huisbezoeken door de teams geeft geen duidelijkheid over wat de interventieteams precies komen controleren en heeft voor behoorlijk wat onrust in de betreffende wijken gezorgd.
Verschillende bewoners en bedrijven in het Soesterkwartier/ Isselt hebben onlangs een brief ontvangen waarin kenbaar wordt gemaakt dat zij binnenkort huisbezoek krijgen van een wijkinterventieteam. De PvdA steunt het opsporen en tegengaan van oneigenlijk gebruik van publieke middelen, maar heeft haar twijfels over de procedure en de privacy van de bewoners en bedrijven.

El-Messaoudi hierover: “Er moeten gegronde redenen en kritische selectie zijn van bewoners en bedrijven waar het wijkinterventieteam een huisbezoek brengt. Een inval van een grote groep controleurs heeft natuurlijk een grote impact op deze geselecteerde personen en ook op de buurt.”

De teams vertegenwoordigen een aantal organisaties, waaronder belastingdienst en gemeente, en vergelijken de gegevens die de bewoners aan deze organisaties hebben verstrekt. De PvdA wil van het College weten hoe deze controles worden uitgevoerd en op welke manier de privacy van de bewoners hierbij gewaarborgd is. Als zij weigeren mee te werken, wordt, zoals in de brief vermeld staat, de controle op een andere manier uitgevoerd. De PvdA wil weten wat deze andere manier is en welke rol de gemeente hierin kan spelen.

Wijkinterventieteams bestaan uit vertegenwoordigers van de gemeente, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Alliantie, de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de politie en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), ook bekend als Kenniscentra Handhaving (voorheen Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding). Op de website van de Gemeente Amersfoort staat dat deze teams controle, handhaving en het bieden van hulp als doel hebben.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , ,

Comments are closed.