PvdA pleit voor snelle aansluiting op het NS nachtnet

De PvdA Amersfoort pleit voor snelle aansluiting van de stad op het nachtnet van de NS. Dit is een veelgehoorde vraag vanuit de stad en het College noemt in haar coalitieakkoord in april 2010 dat ze inzet op deze aansluiting. Het is echter sindsdien onduidelijk wat het College heeft ondernomen om deze aansluiting te realiseren.
PvdA raadslid Ramon Smits Alvarez stelt daarom schriftelijke vragen aan het College. De PvdA wil inzicht in de stappen die het College heeft ondernomen betreffende de aansluiting op het nachtnet. Onlangs is bij minister Melanie Schultz van Haegen gepleit voor uitbreiding van het nachtnet, wat wellicht wordt meegenomen in de onderhandelingen met de NS over het spoornet in 2015. Dit vindt de PvdA echter aan de late kant. Er is in Amersfoort nu reeds veel behoefte aan een nachtnet verbinding.

PvdA raadslid Ramon Smits Alvarez hierover “We zijn al bijna 8 jaar bezig en zoals het er nu uit ziet zijn we nog eens 4 jaar bezig, dat is niet uit te leggen aan de Amersfoorters.”

2011-03-21+PvdA+Schriftelijke+vragen+voortgang+Nachtnetaansluiting+Amersfoort-1

De PvdA constateert dat ook in Hilversum wordt gepleit voor aansluiting op het nachtnet. Samen met Amersfoort zouden onderhandelingen met de NS gevoerd kunnen worden om een doorgaande route te realiseren. Ook is er onlangs een rapport verschenen van ingenieurs- en adviesbureau DHV, waarin geconcludeerd wordt dat het Nederlandse nachtnet aan uitbreiding toe is.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags:

Comments are closed.