PvdA pleit voor brandweerkazerne in Vathorst

De PvdA Amersfoort staat voor een veilig leefklimaat in alle wijken van de stad en wil daarom van het College weten of zij bereidt is onderzoek te doen naar de aanrijdtijden van de brandweer en de mogelijkheid voor een brandweerpost in Vathorst.
In 2006 vond er een discussie plaats over mogelijke verplaatsing van de brandweerpost Kattenbroek naar Vathorst om ook de verder gelegen wijken van adequate brandbestrijding te voorzien. In 2006 werd door brandweercommandant Frek aangegeven dat afhankelijk van de stedelijke ontwikkelingen na 2010 opnieuw moest worden geëvalueerd of verplaatsing nodig is. PvdA raadslid Ramon Smits Alvarez hierover “Het zou goed zijn als de brandweerpost naar Vathorst zou verhuizen”

In schriftelijke vragen aan het College wil PvdA raadslid Ramon Smits Alvarez weten of het College bereid is opnieuw een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Ook wil de PvdA inzicht in de stand van zaken omtrent overschrijdingen van de aanrijdtijd.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.