PvdA peilt meningen over plannen parkeerbeleid

De PvdA peilt deze week door middel van verspreiding van 10.000 brieven de Amersfoortse meningen over het parkeerbeleid. Met name voor de wijken het Soesterkwartier, Nieuwland. Hoogland, Kruiskamp en het Leusderkwartier kunnen de Collegeplannen betreffende het vergunningparkeren gevolgen hebben.
Momenteel concentreert het gebied met betrekking tot vergunningparkeren zich tot de Amersfoortse binnenstad en gedeeltes van de aangrenzende wijken. Als bewoners in de daaromheen liggende straten parkeeroverlast ervaren en hier ook vergunningparkeren wensen, kan dit alleen als meer dan 50% van deze bewoners dat wil. Het College van B&W wil deze regel veranderen en zelf parkeervergunningen gaan invoeren als er klachten zijn over de parkeerdruk, hoeveel klachten er moeten zijn dat geeft het College van B&W niet aan. Volgens de PvdA is dat de wereld op zijn kop.

Raadslid Ramon Smits Alvarez zegt hierover: “Dit is bijna vrij spel voor het College, zo als het nu geregeld is werkt het prima en democratisch. Voor de PvdA staat leefbaarheid in de buurt centraal en moet er bovendien voldoende groen en speelruimte voor kinderen zijn. Overlast van parkeren dient wel onderzocht te worden door het College, maar dekking van tekorten op de gemeentelijke parkeerbegroting mag nooit de reden zijn om betaald parkeren in te voeren.”

Het College van B&W wil het ook mogelijk maken dat er in de huidige parkeervergunninggebieden ook betaald parkeren mogelijk wordt gemaakt. PvdA raadslid Ramon Smits Alvarez hierover “Dit is geen goed plan je ziet bijvoorbeeld in een buurt als de Luiaard tussen de Stadsring en de Bisschopsweg dat hier dan extra zoekverkeer gaat komen, doordat automobilisten opzoek zijn een parkeerplekje. Dat komt de veiligheid en leefbaarheid niet ten goede”.

Omdat deze beleidsverandering burgerinspraak aan de kant zet, wil de PvdA eerst weten wat de burgers hier zelf van vinden. In de verspreide brieven wordt gevraagd om bevindingen, positief en negatief, te delen. Deze worden dan meegenomen bij de komende raadsvergadering op 11 januari, waar dit onderwerp wordt besproken.
Ook u kunt uw mening delen!
Stuur uw reactie naar r.smitsalvarez@raad-amersfoort.nl

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.