PvdA krijgt onderzoek naar aanpak én pension voor zwerfjongeren

De motie over onderzoek naar de aanpak én onderdak voor Amersfoortse zwerfjongeren, van PvdA-raadslid Youssef El-Messaoudi, is gisteravond in de Amersfoortse gemeenteraad aangenomen. El-Messaoudi vindt dat er diepgaand onderzoek verricht moet worden, naar de situatie en de problemen van de zwerfjongeren in Amersfoort. De opzet van een jongerenpension kan volgens de PvdA uitkomst bieden aan deze groeiende groep jongeren die naast dakloosheid ook vaak te maken hebben met schulden, werkloosheid, afgebroken opleidingen en psychische- en verslavingsproblemen.

El-Messaoudi doet deze oproep aan het College nadat eerder dit jaar Kwintes, de ggz-instelling voor opvang en begeleiding, een noodkreet over het gebrek aan opvang- en behandelplekken in Amersfoort, uitte. Veel kwetsbare zwerfjongeren verblijven noodgedwongen in de 24 uursopvang tussen volwassen daklozen waardoor hun situatie verslechtert, stelde Kwintes vast. Een groeiend aantal jongeren raakt dak- en thuisloos en raakt in een vicieuze cirkel waar ze volgens Kwintes nauwelijks meer uitkomen. Vorig jaar dienden zich 85 zwerfjongeren aan, waar het er voorgaande jaren tientallen waren. Wachttijden voor opvangplekken beschermd en begeleid wonen in woningen van Kwintes zijn lang. Die tijd moeten jongeren noodgedwongen doorbrengen in de 24 uursopvang of anders op straat of als ‘bankslaper’ bij vrienden.

‘Om het proces van sociale uitsluiting en marginalisering tegen te gaan en de jongeren perspectief te bieden’, schrijft El Messaoudi in zijn motie Hoop doet Leven, ‘is een traject nodig, gebaseerd op drie pijlers: wonen, werk en zorg. Kernprobleem is dat de jongere geen stabiele woonplek heeft”. Verwacht mag worden dat de instroom van zwerfjongeren afneemt, als betere opvang- en behandelplekken worden geboden. De gemeente heeft belang bij een concrete aanpak, stelt de PvdA. Daarmee kan worden voorkomen dat een groeiende groep jongeren echt op straat komt te leven, overlast veroorzaakt en verloren gaat voor de samenleving.

zwerfjongere

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , ,

Comments are closed.