PvdA-kamerleden bezoeken Kruiskamp

PvdA Kamerleden Ahmed Marcouch en Jacques Monasch hebben met hun bezoek vandaag aan de Kruiskamp van de bewoners een sterk beeld van de wijk gekregen. Zij willen de verhalen die zij te horen hebben gekregen meenemen in het debat over de afschaf van de wijkaanpak, aanstaande dinsdag in de Tweede Kamer. De PvdA Amersfoort fractievoorzitter Van Muilekom ontving de twee Kamerleden. Hij wil zich met de bewoners blijven inzetten voor de Kruiskamp: “We zien een wijk waarin ontzettend veel veranderingen plaatsvinden en mooie initiatieven ontwikkeld zijn, wij zouden graag zien dat deze ontwikkelingen voortgezet worden.”

Het bezoek van de Kamerleden begon bij Café Tippel Inn, hier hebben zij met onder meer de wijkagent, de winkeliersvereniging Neptunusplein, de veiligheidsambassadeurs en bewoners gesproken over de veiligheid in de wijk en het ondernemen in de wijk. Een belangrijke vraag van Marcouch en Monasch was op welke wijze de wijkaanpak, die het kabinet wil afschaffen, nog steeds nodig is in de Kruiskamp. Tijdens de wandeling die hierop volgde, werd het antwoord voor hen nog duidelijker: “De wijk is al prachtig opgeknapt, zowel in de bouw van woningen  als de inrichting van de openbare ruimte. Het prettig en veilig samenleven in de wijk door de verschillende wijkbewoners moeten we ook de komende jaren blijven versterken.”, aldus Marcouch.

Zijn collega Monasch legt de focus op de initiatieven die bewoners hebben ondernomen in de wijk. Hierover hoorden zij meer op de ABC basisschool De Vlindervallei. Verschillende bewoners uit de wijk, vertellen waarom zij zich juist inzetten voor de wijk en de verbeteringen die zij zien in hun omgeving. Onder andere de initiatiefgroep van de prof Groenschool, AV werkpunt en ouders van schoolkinderen waren aanwezig. Hier sloot ook CDA wethouder Boeve zich bij de groep aan om de reacties van de buurtbewoners te horen. De Kruiskamp heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld richting een prachtwijk, belangrijk is nu deze positieve lijn vast te houden. Net als PvdA-fractievoorzitter Van Muilekom willen beide Kamerleden dat deze positieve veranderingen in de wijk geborgd worden en dat de diverse bewonersinitiatieven in de wijk succesvol worden afgerond. De wijkaanpak moet doorgaan met inzet van de lokale partners en de corporaties en de inzet van het Rijk.

Na deze inspirerende afsluiting van het bezoek in de mooie Vlindervallei vertrokken de Tweede Kamerleden naar Nijmegen om ook daar ervaringen te horen die zij mee kunnen nemen in het debat in de Tweede Kamer van dinsdag 6 maart as.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags:

Comments are closed.