PvdA: eis winterbanden in contractvervoer

Grace Tanamal, raadslid voor de PvdA heeft het College van B&W schriftelijke vragen aan het College gesteld over het gebruik van winterbanden bij het contractvervoer. Het gaat hierbij vooral om het vervoer van schoolkinderen en senioren.
Tanamal maakt zich zorgen over het vervoer van deze groepen wanneer zij worden vervoerd in taxibusjes die niet zijn voorzien van winterbanden. Het is inmiddels wel bewezen dat deze banden voor meer veiligheid zorgen. Het is ons echter niet duidelijk of alle vervoerders hun verantwoordelijkheid hierin nemen. Tanamal is dan ook van mening dat de gemeente voortaan als aanvullende eis moet opnemen dat het gebruik van winterbanden verplicht zijn bij bepaalde weersomstandigheden.

Volgens Tanamal is het belangrijk dat de gemeente deze aanvullende eis opneemt omdat vervoerders die wel deze verantwoordelijkheid willen nemen dit nu misschien niet doen wegens investeringskosten. Wanneer de gemeente deze eis stelt zijn de investeringen voor alle vervoerders gelijk en hoeven zij zich dus geen zorgen te maken dat ze in de aanbesteding te duur worden.

Wij stellen de veiligheid van de gebruikers voor de eventuele extra kosten die een dergelijke aanbestedingseis met zich meebrengt. Wij hebben het College gevraagd om aan te geven welke vervoerder geen gebruik maakt van winterbanden en deze alsnog te verzoeken winterbanden te gebruiken voor de rest van deze winter.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , ,

Comments are closed.