PvdA: duidelijkheid over gevolgen afschaffing Vogelaarheffing

De afschaffing van de zogenoemde Vogelaarheffing baart de PvdA grote zorgen. Dit besluit is in november 2010 genomen door de bestuursrechter in Utrecht en heeft gevolgen voor de Amersfoortse wijk de Kruiskamp.
Deze wijk is bestempeld als ‘krachtwijk’ en de woningbouwcorporaties die er actief zijn ontvingen subsidie uit deze Vogelaarheffing.

Naar aanleiding van de uitspraak van de bestuursrechter heeft PvdA raadslid Youssef el-Messaoudi schriftelijke vragen aan het College ingediend. Hij wil onder andere weten of het College contact heeft met de betrokken woningcorporaties en wat de financiële consequenties voor hen zullen zijn. Daarbij is het van belang om duidelijkheid te krijgen of het besluit ook invloed heeft op reeds lopende investeringen en projecten. Als dat zo is moeten de betrokkenen daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , ,

Comments are closed.