PvdA dient amendement in over evenwichtige begroting Amersfoort

Tijdens de Raad op 3 maart 2015 zal Lineke van Bruggen namens de PvdA een amendement indienen bij het vergaderpunt ‘Snel en zorgvuldig naar een evenwichtige gemeentebegroting voor Amersfoort’.

Het College gaat inventariseren waar en op wat er bezuinigd kan gaan worden. De PvdA wil dat naar alle opties wordt gekeken, zodat we kunnen bepalen waar we met de minste pijn op kunnen bezuinigen en eventueel programma’s kunnen ontzien.

U kunt het amendement hier lezen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Comments are closed.