PvdA-Café Werk, bereid het onderwijs voor op de banen van de toekomst

De overheid zal nauwer moeten samenwerken met het onderwijs en bedrijfsleven om de jongeren kaar te stomen voor steeds sneller opvolgende technologische ontwikkelingen. Een flexibiliserings-slag bij het bieden van gastdocentschappen aan mensen uit het bedrijfsleven kan daarbij uitkomst bieden. Het lesmateriaal wordt daarmee aangevuld met de nieuwste inzichten uit de praktijk. Voor wat betreft de banen van de toekomst zal er op de basisschool al aandacht moeten zijn voor programmeren, ter voorbereiding op de opkomende robotisering. Naast de focus op de traditionele vakgebieden, moet er ook meer aandacht komen op competenties als netwerken en ondernemerschap bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Deze conclusies trokken de deelnemers aan het politieke café onder leiding van PvdA Raadslid Harun Keskin woensdagavond 1 juni plaatsvond in StadsLAB033. De aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt blijft immer actueel. De PvdA heeft het in Amersfoort hoog op de politieke agenda staan.

Want maken we daar nu stappen in? Zorgen scholingsplannen niet eerder voor verdringing van banen in plaats van dat ze een goede voorbereiding zijn op de banen van de toekomst? En hoe betrekken we werkgevers beter bij de ontwikkeling van het onderwijs? Kan verdere arbeidstijdverkorting naar Scandinavisch model in Nederland uitkomst bieden?

Volgens D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven zijn onze internationale betrekkingen, de digitalisering en de flexibilisering, punten waarop Nederland tot nu toe een voorsprong op andere landen heeft, al lang geen vanzelfsprekendheid meer. We zullen onze werknemers moeten beschermen tegen robotkapitalisme en kinderen vanaf 6 jaar leren programmeren en coderen. Daarvoor zal er meer geld naar onderwijs moeten.

Wethouder Nadya Abouyaakoub-Akkouh van Nijkerk benadrukte nog eens hoe belangrijk het is om jongeren op te leiden omdat je als gemeente inwoners niet kwijt wilt raken. Met de food-valley als achterland van de gemeente Nijkerk, zijn er veel kansen voor jongeren in de regio.

Volgens D66 Wethouder Bertien Houwing van Amersfoort zijn er in Amersfoort veel initiatieven om de aansluiting te bevorderen maar wat haar betreft met nog te weinig rendement. Onderwijs moet niet alleen een banenmotor zijn maar als mogelijkheid het beste in jezelf te ontwikkelen zodat je op de arbeidsmarkt ook werkelijk de plek krijgt waar jij het beste past.

Volgens PvdA fractievoorzitter van de Provinciale Staten Utrecht Rob van Muilekom, kampt de provincie op MBO-niveau met een groot tekort aan stageplaatsen.
Na deze aftrap werd er in groepsverband discussie gevoerd tafels en met elkaar van gedachten gewisseld waarna in een plenair slotgesprek de bevindingen werden gepresenteerd.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met
Harun Keskin, H.Keskin@amersfoort.nl of 06 47 955 467

IMG_6542IMG_6542

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.