PvdA blijft werken aan bereikbaarheid Vathorst

Het verkeer in Vathorst is al jaren een bron van zorg. De PvdA laat in haar verkiezingsprogramma weten de fileproblematiek in Vathorst op te willen lossen. De komende raadsperiode zet de partij daar sterk op in. Het onderwerp is al vaker door de PvdA aangekaart. Zo heeft de PvdA er in de afgelopen periode voor gepleit om te onderzoeken of de busbaan bijvoorbeeld in de spits ook open kan voor auto’s. Ook nu is de PvdA betrokken bij initiatieven die de bereikbaarheid van Vathorst op de kaart zetten.

Op 11 maart organiseert de gemeente in ICOON theater een inloopavond over de bereikbaarheid Vathorst, van 19:30 tot 21:00 uur. PvdA-raadsleden Lineke van Bruggen en Rob Smulders zijn daar bij en doen een oproep aan iedereen die zich zorgen maakt over de bereikbaarheid van de wijk, naar deze avond te komen. Ook is het belangrijk dat mensen laten weten wat ze ervan vinden door middel van de enquete op www.amersfoort.nl/bereikbaarheid.

‘Zorgen voor een goede bereikbaarheid, dat is óók ‘zorg voor de wijk’ wat ons betreft,’ stelt lijsttrekker Louis de la Combé. De PvdA is verbaasd over de houding van VVD en CDA in de afgelopen jaren. De VVD heeft weliswaar de wethouder verkeer, maar heeft de afgelopen jaren geen verschil gemaakt als het gaat om de bereikbaarheid in Vathorst, terwijl deze partij in 2010 het onderwerp nadrukkelijk aankaartte. Het CDA heeft in de campagne in 2010 ook veel beloofd, maar vervolgens bleef het wat betreft voorstellen tot maatregelen erg stil.

De bewuste pagina uit ons verkiezingsprogramma:

De pagina uit ons verkiezingsprogramma waarop wij schrijven dat wij de fileproblematiek in Vathorst willen aanpakken.

De pagina uit ons verkiezingsprogramma waarop wij schrijven dat wij de fileproblematiek in Vathorst willen aanpakken.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , , ,

Comments are closed.