PVDA BLIJ MET BESLISSING COLLEGE OVER BETAALD PARKEREN

Parkeren in gemeentelijke parkeergarages moet voortaan per minuut worden betaald. Dat zegt het Amersfoortse college naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA. “Betalen per minuut is eerlijker en prettiger voor de parkeerder,” schreef wethouder Buijtelaar in een reactie op de vragen van raadslid Ramón Smits Alvarez. Het college gaat overleggen met de directie van de gemeentelijke parkeergarages om dit te realiseren. Voor de zomer wordt een voorstel van Parkeerservice NV met de mogelijkheden en benodigde investeringen verwacht.

De PvdA reageert opgetogen op de reactie van het college. “Nu betalen we voor onze parkeerplek nog per vijftig minuten of langer. Dat is achterhaald,” aldus Smits Alvarez. “Hiermee laat het college zien dat ze kritisch kijkt naar bestaande regelingen en blijft zoeken naar alternatieven die ten goede komen van de burger.”

Het college acht het niet nodig om over een dergelijke regeling in overleg te gaan met de eigenaren van commerciële parkeergarages. “De commerciële garages maken op basis van een eigen marktanalyse de afweging om het parkeren-per-minuut in te voeren. Wel zullen wij de eigenaren van de commerciële parkeergarages in Amersfoort informeren indien wij overstappen op een nieuwe tariefseenheid.” Het college houdt de raad op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees ook Beantwoording raadsvragen PvdA inzake parkeren betalen per minuut

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , ,

Comments are closed.