PvdA Amersfoort heeft forse kritiek op woningcorporaties Alliantie en Portaal

De PvdA wil dat de gemeente op korte termijn nieuwe prestatieafspraken maakt met de woningcorporaties Alliantie, Portaal en Omnia Wonen over het aantal te verkopen en in de particuliere sector verhuren van sociale woningen. Dat aantal moet volgens raadslid Youssef El- Messaoudi op korte termijn substantieel verminderen, omdat het de mensen op de wachtlijst dupeert. El-Messaoudi dient hierover een motie in tijdens de Raadsvergadering van 16 juni 2014.
“De wachttijden om voor een woning in Amersfoort in aanmerking te komen blijven maar oplopen. De wachttijd is inmiddels ruim 7 jaar. Door woningen onnodig te onttrekken aan de woningvoorraad zal de wachttijd doen toenemen. Met de nieuwe woningwet in zicht denken de coöperaties blijkbaar snel hun buffer aan te kunnen vullen door massaal sociale woningen te verkopen ”. Hij wil ook af van de leegstand van de te verkopen of particulier te verhuren sociale woningen. Dit moet beperkt blijven tot een maximale termijn van 3 maanden. El-Messaoudi wil dan ook op korte termijn door het College geïnformeerd worden over de nieuwe afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de woningcorporaties en over het aantal sociale huurwoningen dat sinds de start van Amersfoort Vernieuwt is gesloopt en het aantal dat er voor is teruggekomen.
De woningcorporaties Alliantie en Portaal onttrekken al enige tijd actief vrijkomende huurwoningen aan de sociale woningvoorraad in Amersfoort. Dit doen de corporaties door deze woningen te huur aan te bieden in de particuliere sector of te verkopen. Hierdoor neemt de sociale woningvoorraad in rap tempo af en wachten woningzoekenden langer op een passende huurwoning. El- Messaoudi: “Het is niet langer opportuun om in grote getale huurwoningen te verkopen dan wel in de particuliere sector te verhuren en we willen daar dan ook vanaf”

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , ,

Comments are closed.