Populisme is van alle tijden

“De voorgangers in het populisme zijn de Romein Julius Caesar en de Oostenrijker Jörg Haider. Zij gaven het ‘verraden volk’ een klaagmuur”, was de zin waarmee James Kennedy zijn verhaal begon. “Zekerheden worden aangetast in een sterk veranderende maatschappij. Dan kiezen mensen vaak voor een autoritaire, populistische leider. Een antwoord hierop formuleer vanuit je eigen waarden. Wees duidelijk waar je voor staat.”

In een vol café “De Drie Ringen” heeft op 21 december een discussie plaatsgevonden over de opkomst van het Populisme. Onder leiding van Louis de La Combé hebben Hoogleraar James Kennedy en columnist René Cuperus het gesprek gevoerd.

De huidige populisten zijn aansprekend voor met name de middenklasse. De ontwikkelingen voor deze grote groep Nederlanders staan al sinds de jaren 90 stil. Maar zij willen ook gehoord worden en profiteren van de vooruitgang. Daarnaast zie je ook dat de media ongekend veel aandacht besteden aan de populisten. De onafhankelijkheid van de media komt daarmee overigens wel onder druk te staan. Naar mening van Kennedy zullen deze populisten echter veel beloven, maar weinig voor elkaar krijgen. De gevestigde politieke partijen zouden hier ideeën tegenover moeten stellen die vanuit de eigen waarden zijn geformuleerd.

Er zijn volkspartijen zonder volk. Nog maar 2,5% van het volk is lid van een politieke partij. Ook de gemeente Amersfoort volgt deze trend. De politiek binnen de gemeente wordt bepaald door hooguit 200 mensen. En die moeten de 150000 inwoners vertegenwoordigen. Er moet verbinding komen, van beneden naar boven. Er moet verbinding komen tussen het Soesterkwartier en de Berg. Op beide plekken is er net zoveel geringschatting over de politiek. De blik van een ondernemer is voor de politiek net zo belangrijk als die van de arbeider.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Comments are closed.