Politiek café – jongerenraad Amersfoort

Wat vind jij dat er anders kan in Amersfoort? De PvdA wil graag jongeren aan het woord laten in de gemeente en zou daarom een jongerenraad willen oprichten. Op woensdag 11 april houdt de PvdA Amersfoort een politiek café in Coffee United waar je kan meedenken en meepraten over dit idee. Iedereen is van harte welkom.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.