Plasterk prijst bewonersparticipatie in Amersfoort

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) prijst de wijze waarop Amersfoorters zorg dragen voor hun leefomgeving. “Goed wonen in een veilige en mooie buurt is een groot goed.  Als bewoners daar ook hun steentje aan bijdragen en zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt helpt dat enorm. En dat is hier het geval”, zei minister Plasterk tijdens zijn bezoek aan Amersfoort op maandag 10 maart.

Plasterk bezocht samen met de Amersfoortse lijsttrekker Louis de la Combé en andere PvdA’ers  het bewonersbedrijf ‘Kruiskamp Onderneemt’. In het voormalig schoolgebouw De Witte Vlinder in de wijk Kruiskamp zitten allerlei kleine bedrijven van, voor en door bewoners. Doel van deze bedrijven is hun buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen. Daar ging Plasterk in gesprek met de ondernemers en buurtbewoners.

Plasterk: “Ik heb veel bewondering voor wat hier neergezet is. Kleine bedrijven en bewoners met een goed idee vinden elkaar hier. En samen zorgen ze dat met hun initiatieven de buurt een stukje beter wordt.”

De Amersfoortse lijsttrekker Louis de la Combé: “We steunen bewoners die met elkaar iets willen opbouwen: een clubhuis, een bibliotheek, een speeltuin, of samen een straat willen renoveren. Door deze mensen worden buurten beter. Het heeft ook te maken met hoe we met elkaar omgaan. Wij willen een stad waar we samen leven met respect en fatsoen en met het gevoel bij een gemeenschap te horen.”

Ook bezocht minister Plasterk de Mevlanamoskee en Kawaha Bags, een project van ondernemer Sylvia Krebber en maatschappelijke organisatie Matchpoint. Samen met de lokale PvdA ging hij ook nog in gesprek met bewoners in het centrum van Amersfoort en riep ze op 19 maart te gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Foto’s: Fred Oosterhuis.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , ,

Comments are closed.