Parkeergeld voor parkeren

Geld dat de gemeente Amersfoort verdient met parkeren moet ook weer worden ingezet voor parkeerbeleid. Dat vinden de PvdA en GroenLinks in de Amersfoortse gemeenteraad. Nu vloeit het geld naar de algemene middelen. Het kan beter worden besteed aan parkeervoorzieningen voor gehandicapten en fietsers.

Het gaat om een beperkt budget van enkele tienduizenden euro’s per jaar, dat ontstaat doordat bedrijven en andere vergunninghouders in het kader van de Omgevingsvergunning betalen voor parkeren op de openbare weg. Bij afgifte van die vergunning wordt volgens de Be­leids­re­gel Toe­pas­sing Parkeer­nor­men eenmalig een bedrag in rekening gebracht. De PvdA en GroenLinks willen dit geld nu exclusief bestemmen voor parkeerbeleid.

De twee coalitiepartners hebben een motie ingediend, die het college opdraagt deze middelen te gebruiken voor parkeervoorzieningen voor gehandicapten en fietsers. “Het doel is het verkeer voor iedereen gemakkelijker, prettiger en veiliger te maken,” aldus PvdA-raadslid Ramón Smits Alvarez: “Als we inkomsten uit parkeren ook weer investeren in parkeerbeleid, profiteren niet alleen fietsers en gehandicapten daarvan, maar is het ook prettig voor de vergunninghouders.”

Frans Prins (GroenLinks): “Met het geld worden geen nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Daardoor kunnen we met het geld een aantal belangrijke zaken in de openbare ruimte betalen, waar nu steeds te weinig geld voor is.” Als het geld dat de gemeente verdient met parkeren, ook weer wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte, versterkt dat het rechtvaardigheidsgevoel bij de burger, stellen de coalitiepartners. Smits Alvarez: “Je ziet dat het geld dat je betaalt, wordt besteed aan zaken waar iedereen wat aan heeft.”

Lees de ingediende motie hier: Motie parkeergelden voor parkeren

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.