Onderzoek naar verhoging snelheid Zielhorsterweg

De PvdA en de VVD fractie in de Amersfoortse gemeenteraad zien graag verhoging van de snelheid van de Zielhorsterweg die nu 50 km per uur is. Natuurlijk zonder dat de geluidsbelasting voor bewoners omhoog gaat of dat er extra maatregelen nodig zijn. De Zielhorsterweg is een van de belangrijkste Noord-Zuid verbindingen van onze stad.

Veel Amersfoorters gebruiken dagelijks deze weg. Net als voor de rondweg Noord geldt voor de Zielhorsterweg dat voor de doorstroming van het verkeer hier een hogere snelheid gepast is.
De fracties van de PvdA en VVD zouden graag zien dat er een invoering komt van een hoger snelheidsregime en dat de verkeerslichten zo op elkaar worden afgestemd dat auto’s minder stilstaan op de Zielhorsterweg.

Natuurlijk zonder dat de geluidsbelasting voor bewoners omhoog gaat of dat er extra maatregelen nodig zijn zoals stiller asfalt of de geluidswal moeten worden opgehoogd. Mochten er werkzaamheden uitgevoerd worden aan de Zielhorsterweg dan willen de fracties dat verhoging van de maximum snelheid en de afstemming van de verkeerslichten mee worden genomen bij de planvorming.
PvdA raadslid Ramón Smits Alvarez hierover “Het gaat om het evenwicht tussen de mogelijkheid van verhogen van de maximum snelheid en de leefbaarheid van de omgeving, wij denken dat dit goed kan”

De bewoners van Zielhorst worden al grotendeels beschermd van geluid door een geluidsscherm. Daarnaast zijn de verkeerslichten niet op elkaar afgestemd.
VVD Raadslid Henk-Jan Barske hierover “Een automobilist die loopt tot grote ergernis de kans dat hij tot vier maal moet stilstaan voor een verkeerslicht als hij de hele Zielhorsterweg afrijdt. Daarbij is een stilstaande auto vervuilender dan een rijdende auto”

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags:

One Response to “Onderzoek naar verhoging snelheid Zielhorsterweg”

  1. mevr. N. Haarsma 31 juli 2013 at 20:01 #

    GOED IDEE, MAAR WAAR BLIJFT DE ACTIE VOOR 70 KM. OP DE rINMGWEG kOPPEL, kRUISKAMP E.D. MET OP IEDERE HOEK EEN STOPLICHT PLUS CAMERA. dAT IS PAS IRRITANT!!!!