Nota detailhandel

Tijdens de Raad op dinsdag 10 februari 2015 is de nota Detailhandel 2014 aangenomen. Deze nota is, zoals de titel aangeeft, vorig jaar al opgesteld, waarbij belanghebbenden zo veel als mogelijk zijn betrokken. Dat het deze maand pas in stemming is gebracht heeft te maken met protesten, onder meer vanuit het MKB. Elke beslissing heeft als gevolg, dat niet iedereen blij is met de gevolgen ervan. De oppositie sprong tijdens de rondes over deze nota in november en december op de bres voor de ondernemers, uit voornamelijk de binnenstad. De lobby van de actiegroepen was erop gericht om de nota van tafel te vegen, omdat deze desastreuze gevolgen zou hebben voor de leegstand en daarmee het ondernemersklimaat in Amersfoort. Dankzij de nota kunnen ondernemers in de detailhandel, inclusief grotere partijen, zich echter ook buiten het centrum vestigen. Vestiging van nieuwe partijen in deze gebieden zorgt voor extra werkgelegenheid en voorziening voor mensen die niet in het centrum wonen.

Als we uitbreiding buiten het centrum niet zouden steunen, zou Amersfoort nooit buiten de Muurhuizen zijn gegroeid. Als groeistad kun je niet om afhaalpunten voor online aankopen en om megastores heen; hoe groter de te vestigende bedrijven zijn, des te meer werkgelegenheid dit biedt voor de stad.

Tijdens de behandeling van de nota zijn verschillende moties en amendementen ingediend door de oppositie, die het meestal niet hebben gehaald. Een van de moties pleitte ervoor om bepaalde branches uit te sluiten van vestiging buiten het centrum. Dit gaat volledig in tegen regelgeving, omdat de overheid hiermee in feite concurrentie probeert te beperken.

Uiteindelijk is er maar één motie aangenomen, om begin 2018 de gevolgen van de nota te evalueren. Er staat niets in over eventuele consequenties als de evaluatie negatief uitvalt.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , ,

Comments are closed.