Noodkreet van voetbalvereniging vv Hoogland

Voetbalvereniging vv Hoogland luidt de noodklok. De club kampt met lange wachtlijsten en heeft al jaren een capaciteitsprobleem. Met man en macht proberen ze hier iets aan te doen.
In een gesprek met wethouder Buijtelaar over de groeiende problemen met de veldcapiciteit, zou de wethouder in mei 2011 hebben toegezegd twee wedstrijdvelden om te bouwen naar kunstgras. Tot op heden volgt er geen vervolg aan deze toezegging. De PvdA is het met de voetbalvereniging eens dat het college en met name sportwethouder Buijtelaar nu daadkracht moet tonen en nu op korte termijn duidelijkheid moet geven.
Om het voetbalseizoen 2012-2013 met de nieuwe kunstgrasvelden te beginnen, is het van groot belang zeer snel zekerheid te krijgen. In het voorjaar zouden de aanleg van kunstgrasvelden en kleedkamers moeten starten om op tijd gereed te zijn. De vereniging heeft 2 maal reeds in een brief aan de wethouder aangedrongen op korte termijn een reactie te krijgen op de noodkreet en zo spoedig mogelijk met elkaar weer rond de tafel te gaan. Een eerder gemaakte afspraak met de club, werd door de wethouder afgezegd. De vereniging is daar zeer teleurgesteld over.
De PvdA dringt er bij het college op aan snel stappen te ondernemen. De vereniging doet al het nodige de wachtlijsten terug te dringen, maar ook het college moet hierin wat betekenen. PvdA-raadslid Said Adli ‘Sport en daarbij de aanpak van wachtlijsten moet meer prioriteit krijgen. Ambitieuze verenigingen als vv Hoogland verdienen meer respect en tenminste een reactie op korte termijn”.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.